Публікації стосовно АБІС Koha

Матеріал з Koha Ukraine Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Підбірка, пераважно кириличних, публікацій та презентацій, які стосуються АБІС Koha та використання в Україні.

Назва чи біб-опис Тип публікації Рік URL на повний текст Примітки
Дубик С.О. АБІС Koha в Україні / С. О. Дубик // Koha-ton, 11 квітня 2018 р. : презентація, — Львів, 2018, — 14 с. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25274 Презентація 2018 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25274


Дубик С.О. Використання АБІС та репозитарію у освітньому і науковому процесах у ВНЗ / С. О. Дубик // Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві, 25-26 травня 2018 р. : презентація. – Миколаїв, 2018. — 29 с. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25273 Презентація 2018 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25273
Дубик С. О. Особливості міграції на АБІС Koha / С. О. Дубик // Збірник матеріалів конференції „Стратегічні напрями формування інформаційного простору бібліотек“. — Львів : НТБ НУ„ЛП“, — 2017. — 1-13 с. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25275 Стаття 2017 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25275


Дубик С. Особливості міграції на АБІС Koхa / Сергій Дубик // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [укладачі: Н. І. Мосієнко, Р. С. Самотий, О. В. Харгелія ; переклад з польської Р. С. Самотий, П. П. Сохан ; відповідальний за випуск А. І. Андрухів]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 69–70. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38087. Тези 2017 http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38087
Дубик, Сергій and Андрухів, Андрій and Назаровець, Сергій Перспективи використання відкритих автоматизованих інтегрованих бібліотечних систем в Україні., 2016 . In Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи, Київ (Україна), 11-13 жовтня. (Unpublished) [Presentation] Режим доступу: http://eprints.rclis.org/30112/. Презентаця 2016 http://eprints.rclis.org/30112/
Dubyk S. Koha jako podstawa tworzenia wirtualnej przestrzeni bibliotecznej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja / Serhij Dubyk, Galyna Onysko, Oleg Shkodzinsky // Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowe, red. nauk. Dorota Buzdygan, Aneta Januszko-Szakiel. — Oficyna Wydawnicza AFM. — Kraków. 2016. — P. 209-219. ISBN 978-83-65208-59-0. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22037 Стаття 2016 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22037
Бережна К. С. Особливості АБІС Koha та її впровадження в роботу бібліотеки Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова / К. С. Бережна // Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі, 17 квітня 2015 р.. — Харківський державний університет харчування та торгівлі. — 2015. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39619/. Стаття 2015 http://eprints.kname.edu.ua/39619/
Онисько Г. АБІС Koha як основа для формування віртуального бібліотечного простору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя / Галина Онисько, Сергій Дубик // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху", 10-12 березня 2015 р. : презентація. – Київ, 2015. – 35 с. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13355/. Тези 2015 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13355/
Писаренок С. Автоматизована система управління бібліотечними процесами на базі АБІС «Koha» в НТБ ТНТУ / Писаренок Сергій // Збірник тез Ⅴ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 19-20 квітня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — Том 1. — С. 75. — (Секція: Інформаційні технології). Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13430/. Тези 2012 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13430/
Писаренок С. Автоматизація процесу книговидачі в НТБ ТНТУ на базі АБІС Koha / С. Писаренок // Матеріали Ⅳ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 19-20 квітня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — Том 1. — С. 73. — (Інформаційні технології). Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/9423/. Тези 2011 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/9423/
Дубик С. О. Koha – подарунок бібліотекам / Сергій Дубик // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 14-я Между- нар. конф. «Крым-2007»: Тр. конф. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/5789/. Тези 2007 http://eprints.kname.edu.ua/5789/
Круп’як О. Автоматизація інформаційних бібліотечних процесів на базі АБІС Koha в науково-технічній бібліотеці ТДТУ / Круп’як О., Бобик Ю. // Матеріали Ⅹ студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 18-19 квітня 2007 року — Т. : ТДТУ, 2007 — С. 132. — (Інформаційні технології). Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15116/. Тези 2007 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15116/


Див. також

  • Promoting Koha at an inter/national level, презентація (2018) PDF