Bulkmarcimport.pl

Матеріал з Koha Ukraine Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Назва

bulkmarcimport.pl — імпорт бібліографічних та авторитетних записів у Коха

Використання

$ export KOHA_CONF=/etc/koha.conf
$ perl misc/migration_tools/bulkmarcimport.pl -d -commit 1000 \\
   -file /home/jmf/koha.mrc -n 3000

Застереження

Не використовуйте цей сценарій, перш ніж внесли та перевірили ваші таблиці MARC-ознак двічі (чи більше!). Інакше імпорт не буде працювати правильно, і Ви отримаєте зіпсовані дані.

Опис

-h

— екран з цією довідкою (англійською)

-b, -biblios

— тип імпорту: бібліографічні записи

-a, -authorities

— тип імпорту: авторитетні записи (файли) (±)

-file=ФАЙЛ

ФАЙЛ, який імпортуємо

-v

— багатослівний режим. 1 означає „деяку інформацію“, 2 означає „MARC-видрук“

-fk

— відключає перевірку зовнішніх (foreign) ключів під час імпорту.

-n=КІЛЬКІСТЬ

КІЛЬКІСТЬ записів записів для імпорту. Якщо відсутня, весь файл імпортується.

-o, -offset=КІЛЬКІСТЬ

— зміщення у файлі перед імпортом, тобто КІЛЬКІСТЬ записів, які потрібно пропустити.(±)

-commit=КІЛЬКІСТЬ

КІЛЬКІСТЬ записів, на які потрібно чекати, перш ніж виконати операцію „commit“ (вставки в БД).

-l=ФАЙЛ

— журналюються у ФАЙЛ події, виконані для кожного запису та його статусу(±)

-append

— якщо вказано, журнальний файл буде доповнений даними. Якщо ні, файл журналу витиратиметься перед кожним виконанням.

-t, -test

— режим тестування: аналізує файл, повідомляє що буде робити, але нічого не робить.

-s

— пропускає автоматичне перетворення MARC-8 в UTF-8. Ця опція передбачена для відлагодження.

-c=РІЗНОВИД

РІЗНОВИД MARC-стандарту. На даний момент підтримуються лише MARC21 та UNIMARC. MARC21 за умовчанням.

-d

— вилучити усе, що стосується бібліографічних записів у БД Koha перед імпортом. Таблиці: biblio та biblioitems (біб-записи), items (примірники).

-m=ФОРМАТ

— вхідний ФОРМАТ файлу: MARCXML або ISO2709 (типово ISO2709).

-authtypes=ФАЙЛ

— yaml-ФАЙЛ з authtypecode та відмітним полем запису для того, щоб зберегти правильний тип авторитетного джерела. (Приклад файлу є тут) (±, b)

-yaml=ФАЙЛ

— yaml-ФАЙЛ для виводу ідентифікаторів. (Значення biblionumber authid підполя 2..-полів) (±, b)

-filter

— список полів, які не будуть імпортовані. Може бути будь-яке з 000 до 999 полів, підполів чи відповідність підполя значенню, наприклад, 200aзначення. Параметр -filter може повторюватися.(±, b)

-insert

— якщо вибрано, намагатися лише вставляти, коли це можливо. (±, b)

-update

— якщо вибрано, лише оновлювати (кожен бібліографічний запис повинен мати відповідний запис). (±, b)

-all

— якщо вибрано, робити все, що потрібно. (-insert та -update) (±, b)

-k, -keepids=<ПОЛЕ>

— зберігати ідентифікатор запису у ПОЛІ (напр. 009 чи 900a) (корисно для авторитетних записів, коли поле 001 містить ідентифікатор „authid“ Koha, водночас джерельне 001 може містити цінну інформацію про авторитетні записи, що надходять з БК (LOC) або НБФ (BNF). Мало користі для бібліографічних записів).(±)

-match=<ПОЛЕ>

ПОЛЕ= індекс_відповідності,поле_для_відповідності, що використовується для дедублікації поля_для_відповідності. Поле для відповідності зазначається як від 001 до 999 або поле і список підполів на кшталт 100abcde. Параметр -match може повторюватися. (±)

-i,-isbn

— якщо вибрано, відбуватиметься пошук за ISBN, і якщо знайдено такий самий ISBN, біб-запис не буде додано. Це ще один спосіб дедублікації. Параметри -match та -isbn можуть використовуватися разом.

-cleanisbn

— очищати ISBN-поля при внесенні у бібліографічні записи, тобто вилучати дефіси. Типово ISBN очищатимуться. (±)

-nocleanisbn

— збереже ISBN без змін (за умовчанням).

-x=ОЗНАКА

— біб-ОЗНАКА джерельного біб-номера (±)

-y=ПІДПОЛЕ

ПІДПОЛЕ джерельного біб-номера (використовується для ознак >= 10) (±)

-idmap=ФАЙЛ

ФАЙЛ-мапа з експортом джерельних біб-номерів та biblionumber з Koha (±)

-dedupbarcode

— якщо вибрано, то у випадку коли виявляється дублікат штрих-коду, він видаляється, і повторюється спроба додати запис, тим самим даючи запис з порожнім штрих-кодом. Це корисно, коли хтось встановлював штрих-коди відповідні ідентифікаторам біб-записів чи якось подібно (зазвичай це прийшло з іншого ПЗ).

-framework

— це код структури, до якої запитані записи будуть додаватися, коли вони будуть створені. Якщо не вказано, тоді використовуватиметься структура за умовчанням.

-custom=МОДУЛЬ

— цей параметр дозволяє використовувати локальний модуль із підпрограмою налаштування, яка викликається для кожного MARC-запису. Якщо ім’я файлу не вказано, використовуватиметься LocalChanges.pm (пр. тут), що знаходиться у теці „migration_tools“. Ви можете передати абсолютне ім'я файлу або ім'я файлу з теки „migration_tools“.

Приклади

./bulkmarcimport.pl -b -file serial-01.mrc -v -framework SER -all -match Control-number,001 001Code
./bulkmarcimport.pl -d -fk -match=barcode,999c -commit 1000 -v -file /tmp/newer40_77000.mrc
export KOHA_CONF=/home/koha/etc/koha-conf.xml && export PERL5LIB=/home/src && /usr/bin/perl /home/koha/src/misc/migration_tools/bulkmarcimport.pl -s \
   -yaml /path_to_the_extract_directory_of_test5635/TR728R39C001.RAW.yaml -match ident,001 -keepids 009 \
   -l /path_to_the_extract_directory_of_test5635/log/ILN2011-10-04-02-c.csv -a -file /path_to_the_extract_directory_of_test5635/fichiers/TR728R39C001.RAW \
   -authtypes /path_to_the_extract_directory_of_test5635/authtypes.yml

Джерела