Коротка інструкція для адміністратора АБІС Koha

Матеріал з Koha Ukraine Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Встановлення та адміністрування ОС Debian GNU/Linux

Вибір ОС Debian GNU/Linux

Debian Linux.png

Для АБІС Koha найбільш придатною на даний момент є операційна система Debian GNU/Linux.

Тут і перевірена часом стабільність і той факт, що більшість розробників працює з нею.

Поки тільки для цієї системи є всі необхідні perl-модулі в офіційному репозитарії.

Також розробники Koha вже досить давно готують пакунок з АБІС Koha для репозиторію Debian, що дозволить встановлювати систему з „одного кліку“.

Налаштування Debian для АБІС Koha

Попередні налаштування

Локаль з UTF-8

Перевірка локалі:

sudo locale

в результаті повинно фігурувати „UTF-8“ (en.UTF-8, uk_UA.UTF-8 і т.п.), наприклад для України

LANG=uk_UA.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="uk_UA.UTF-8"
LC_NUMERIC="uk_UA.UTF-8"
LC_TIME="uk_UA.UTF-8"
LC_COLLATE="uk_UA.UTF-8"
LC_MONETARY="uk_UA.UTF-8"
LC_MESSAGES="uk_UA.UTF-8"
LC_PAPER="uk_UA.UTF-8"
LC_NAME="uk_UA.UTF-8"
LC_ADDRESS="uk_UA.UTF-8"
LC_TELEPHONE="uk_UA.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="uk_UA.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="uk_UA.UTF-8"

Якщо UTF-8 не присутнє, тоді потрібно встановити локаль

sudo /usr/sbin/update-locale LANG=uk_UA.UTF-8 LANGUAGE="uk_UA:uk"

Користувач для Koha

Додаємо користувача

(нижче замість „АдміністраторСістеміKoha“ вводимо своє)

sudo adduser АдміністраторСистемиKoha

Іноді група автоматично не створюється — тоді потрібно ще

sudo addgroup АдміністраторСистемиKoha
sudo adduser АдміністраторСистемиKoha АдміністраторСистемиKoha

Командою „sudo visudo“ відкриваємо для редагування файл привілеїв адміністратора (/etc/sudoers) і даємо їх користувачеві АдміністраторСистемиKoha, додавши в кінці файлу рядок

АдміністраторСистемиKoha ALL = (ALL) ALL

Після додавання клавіатурній командою Ctrl-O зберігаємо файл (/etc/sudoers) і через Ctrl-X виходимо.

Встановлення та налаштування додаткових пакунків

Встановленні безпосередньо ПЗ Koha передує встановлення усіх необхідних пакунків й модулів, від яких залежить Koha.

Встановлення пакунків з репозитаріїв

Веб-сервер, БД MySQL і додаткові пакунки

Однією командою

sudo apt-get install \
at \
apache2 \
cvs \
git \
git-core \
make \
gcc \
daemon \
perlmagick \
mysql-server \
phpmyadmin
 • при встановленні сервера MySQL вказуємо пароль адміністратора (користувач „root“), далі „ПарольАдмінаMySQL“;
 • для „phpmyadmin“ вибрати лише „apache2“;
 • при встановленні „phpmyadmin“ нагадати системі пароль адміна MySQL а також встановити пароль застосунку.
Перлівські модулі

Однією командою

sudo apt-get install \
libcgi-session-perl \
libclass-factory-util-perl \
libdata-ical-perl \
libdate-calc-perl \
libdate-ical-perl \
libdate-manip-perl \
libdatetime-format-mail-perl \
libdatetime-format-strptime-perl \
libdatetime-format-w3cdtf-perl \
libdatetime-locale-perl \
libdatetime-perl \
libdatetime-timezone-perl \
libdbd-mysql-perl \
libdbi-perl \
libemail-date-perl \
libgd-barcode-perl \
libhtml-scrubber-perl \
libimage-magick-perl \
libjson-perl \
liblingua-ispell-perl \
liblingua-stem-perl \
liblist-moreutils-perl \
liblist-moreutils-perl \
liblocale-gettext-perl \
liblocale-po-perl \
libmail-sendmail-perl \
libmime-lite-perl \
libnet-ldap-perl \
libpdf-api2-perl \
libpoe-perl \
libtext-charwidth-perl \
libtext-csv-perl \
libtext-iconv-perl \
libtext-wrapi18n-perl \
libtimedate-perl \
libtime-duration-perl \
libtime-format-perl \
libunix-syslog-perl \
libxml-dom-perl \
libxml-dumper-perl \
libxml-libxml-perl \
libxml-libxslt-perl \
libxml-namespacesupport-perl \
libxml-parser-perl \
libxml-perl \
libxml-regexp-perl \
libxml-sax-writer-perl \
libxml-simple-perl \
libxml-xslt-perl \
libyaml-syck-perl \
libbiblio-endnotestyle-perl \
libcgi-session-serialize-yaml-perl \
libhtml-template-pro-perl \
libmarc-charset-perl \
libmarc-crosswalk-dublincore-perl \
libmarc-xml-perl \
libmarc-record-perl \
libnet-z3950-zoom-perl \
libpdf-reuse-perl \
libpdf-reuse-barcode-perl \
libschedule-at-perl \
libxml-rss-perl \
libyaml-perl \
libalgorithm-checkdigits-perl \
libhttp-oai-perl \
libsms-send-perl \
libtemplate-perl \
libmemoize-memcached-perl \
libbusiness-isbn-perl \
libdbd-sqlite2-perl \
libuniversal-require-perl \
libtext-csv-encoded-perl \
libpdf-api2-simple-perl \
libpdf-table-perl \
libnet-server-perl \
libnumber-format-perl \
liblocale-currency-format-perl \
liblingua-stem-snowball-perl \
libgraphics-magick-perl \
libauthen-cas-client-perl
Zebra та Yaz

Однією командою

sudo apt-get install \
idzebra-2.0-common \
idzebra-2.0-doc \
idzebra-2.0 \
idzebra-2.0-utils \
libidzebra-2.0-dev \
libidzebra-2.0-0 \
libidzebra-2.0-mod-alvis \
libidzebra-2.0-mod-grs-marc \
libidzebra-2.0-mod-grs-regx \
libidzebra-2.0-mod-grs-xml \
libidzebra-2.0-mod-text \
libidzebra-2.0-modules \
yaz \
yaz-doc \
libyaz4 \
libyaz4-dev
Інші пакунки

Однією командою

sudo apt-get install \
gettext \
libgcrypt11-dev \
libgcrypt11 \
libgd2-noxpm-dev \
libmysqlclient-dev \
libxml2-dev \
libxml2 \
libxml2-utils \
libxslt1.1 \
libxslt1-dev \
memcached \
libapache2-mod-perl2
Пакунки з гілок Дебіен „unstable“ або „testing“

1) Створюємо файл /etc/apt/apt.conf і додаємо наступне

# Зробити „squeeze“ дистрибутивом за умовчанням
APT::Default-Release "squeeze";

2) Створюємо файл /etc/apt/preferences і додаємо наступне (щоб у стабільній гілці „squeeze“ був вищий пріоритет)

Package: *
Pin: release a=squeeze
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 90

3) У файл /etc/apt/sources.list додаємо наступне джерело

# Джерело пакунків з гілки Дебіен „unstable“
deb http://http.us.debian.org/debian unstable main contrib non-free

4) Встановлення пакунків з гілки «unstable“

sudo apt-get update
sudo apt-cache policy libcgi-session-driver-memcached-perl
sudo apt-get -t unstable install libcgi-session-driver-memcached-perl

Налаштування пакунків

Apache

1) Модулі

Включаємо модуль Rewrite

sudo a2enmod rewrite

а також модулі Expires та Deflate

sudo a2enmod expires
sudo a2enmod deflate

2) Правимо /etc/apache2/conf.d/charset

AddCharset UTF-8 .utf8
AddDefaultCharset UTF-8

3) Перезапуск Apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart
MySQL

1) Пароль для користувача root БД MySQL: ПарольАдмінаMySQL

Якщо пароль не вибрано при встановленні MySQL, тоді змінити можна так

sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.1

2) Для підтримки UTF-8 в MySQL у файлі /etc/mysql/my.cnf (наприкінці) повинно бути наступне

[client]
default-character-set=utf8
[mysqld_safe]
default-character-set=utf8
[mysql]
default-character-set=utf8
[mysqld]
init-connect='SET NAMES utf8, collation_connection=utf8_unicode_ci'
default-character-set=utf8
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_unicode_ci
character_set_client=utf8
default-collation=utf8_unicode_ci
skip-character-set-client-handshake

3) Перезапускаємо сервер MySQL

sudo /etc/init.d/mysql restart

4) Переконуємося, що зміни внесені, виконавши

sudo mysql -uroot -pПарольАдмінаMySQL
show variables;
quit

Встановлення Koha

Вхід від користувача АдміністраторСистемиKoha. Переходимо у середовище користувача АдміністраторСистемиKoha (вводимо пароль користувача АдміністраторСистемиKoha):

su АдміністраторСистемиKoha
cd ~ /

Отримання Koha

1) Для отримання останньої стабільної Koha — звантажуємо її з http://download.koha-community.org

mkdir ~/koha; wget -O ~/koha/koha-latest.tar.gz http://download.koha-community.org/koha-latest.tar.gz

2) Розпакування архіву

cd ~/koha; tar -xzf koha-latest.tar.gz

Створення БД для Koha у MySQL

Створюємо базу даних Koha3 та привілеї користувачів для неї:

sudo mysqladmin -uroot -pПарольАдмінаMySQL create Koha3
sudo mysql -uroot -pПарольАдмінаMySQL

У середовищі mysql виконати наступні

grant all on Koha3.* to 'КористувачБДKoha3'@'localhost' identified by 'ПарольКористувачаБДKoha3'; \
flush privileges;
exit

Перевірка аналізатора SAX Parser

У теці Koha виконати

perl ~/koha/koha.local/misc/sax_parser_print.pl

Ви повинні побачити щось то таке

XML::LibXML::SAX::Parser=HASH(0x81fe220)

Якщо ж є PurePerl або Expat, тоді необхідно редагувати файл /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini (запис про XML::LibXML::SAX::Parser повинен бути найнижче).

Перевірка чи встановлені усі необхідні пакунки

Команда

perl ~/koha/koha.local/koha_perl_deps.pl -c -u -m

видає список відсутніх модулів та модулів, які необхідно оновити.

Вам необхідно знайти й встановити ці модулі (ймовірно, що список буде порожнім, оскільки усі необхідні пакунки повинні згадуватися у цьому керівництві вище).

Відсутні і модулі нових версій шукайте у гілці Debian „unstable“ і «testing» або ж у CPAN (Perl-модулі з CPAN встановлюються командою наприклад „sudo cpan HTTP::OAI“).

Запуск інсталятора

Запускаємо встановлювач (у наступній команді вказуємо свої дані)

cd ~/koha/koha.local/

INSTALL_BASE=/usr/share/koha3 \
KOHA_USER=АдміністраторСистемиKoha \
KOHA_GROUP=АдміністраторСистемиKoha \
DB_NAME=Koha3 \
DB_USER=КористувачБДKoha3 \
DB_PASS=ПарольКористувачаБДKoha3 \
ZEBRA_MARC_FORMAT=unimarc \
ZEBRA_USER=КористувачZebra \
ZEBRA_PASS=ПарольКористувачаZebra \
INSTALL_PAZPAR2=yes \
USE_MEMCACHED=yes \
perl Makefile.PL

Відповідаємо на питання:

Відповіді на питання

By default, Koha can be installed in one of three ways: 
standard: Install files in conformance with the Filesystem Hierarchy Standard (FHS). This is the default mode and should be used when installing a production Koha system. On Unix systems, root access is needed to complete a standard installation. 
single: Install files under a single directory. This option is useful for installing Koha without root access, e.g., on a web host that allows CGI scripts and MySQL databases but requires the user to keep all files under the user's HOME directory. 
dev: Create a set of symbolic links and configuration files to allow Koha to run directly from the source distribution. This mode is useful for developers who want to run Koha from a git clone. 
Installation mode (dev, single, standard) [standard] 
Please specify the directory under which most Koha files will be installed. 
Note that if you are planning in installing more than one instance of Koha, you may want to modify the last component of the directory path, which will be used as the package name in the FHS layout. 
Base installation directory (default from environment) [/usr/share/koha3] 
Since you are using the 'standard' install mode, you should run 'make install' as root. However, it is recommended that a non-root user (on Unix and Linux platforms) have ownership of Koha's files, including the Zebra indexes if applicable. 
Please specify a user account. This user account does not need to exist right now, but it needs to exist before you run 'make install'. Please note that for security reasons, this user should not be the same as the user account Apache runs under. 
User account (default from environment) [АдминистраторСистемиKoha] 
Please specify the group that should own Koha's files. As above, this group need not exist right now, but should be created before you run 'make install'. 
Group (default from environment) [АдминистраторСистемиKoha] 
Please specify which database engine you will use to store data in Koha. The choices are MySQL and PostgreSQL; please note that at the moment PostgreSQL support is highly experimental. 
DBMS to use (Pg, mysql) [mysql] 
Please specify the name or address of your database server. Note that the database does not have to exist at this point, it can be created after running 'make install' and before you try using Koha for the first time. 
Database server [localhost] 
Please specify the port used to connect to the DMBS [3306] 
Please specify the name of the database to be used by Koha (default from environment) [Koha3] 
Please specify the user that owns the database to be used by Koha (default from environment) [ПользовательБДKoha3] 
Please specify the password of the user that owns the database to be used by Koha (default from environment) [ПарольПользователяБДKoha3] 
Koha can use the Zebra search engine for high-performance searching of bibliographic and authority records. If you have installed the Zebra software and would like to use it, please answer 'yes' to the following question. Otherwise, Koha will default to using its internal search engine. 
Please note that if you choose *NOT* to install Zebra, koha-conf.xml will still contain some references to Zebra settings. Those references will be ignored by Koha. 
Install the Zebra configuration files? (no, yes) [yes] 
Found 'zebrasrv' and 'zebraidx' in /usr/bin. 
Since you've chosen to use Zebra with Koha, you must specify the primary MARC format of the records to be indexed by Zebra. 
Koha provides Zebra configuration files for MARC 21 and UNIMARC. 
MARC format for Zebra indexing (marc21, normarc, unimarc) (default from environment) [unimarc] 
Koha supplies Zebra configuration files tuned for searching either English (en) or French (fr) MARC records. 
Primary language for Zebra indexing (en, fr, nb) [en] 
Koha can use one of two different indexing modes for the MARC authorities records: 
grs1 - uses the Zebra GRS-1 filter, available for legacy support dom - uses the DOM XML filter; offers improved functionality. 
Authorities indexing mode (dom, grs1) [dom] 
Please specify Zebra database user (default from environment) [ПользовательZebra] 
Please specify the Zebra database password (default from environment) [ПарольПользователяZebra] 
Since you've chosen to use Zebra, you can enable the SRU/ Z39.50 Server if you so choose, but you must specify a few configuration options for it. 
Please note that if you choose *NOT* to configure SRU, koha-conf.xml will still contain some references to SRU settings. Those references will be ignored by Koha. 
Install the SRU configuration files? (no, yes) [yes] 
SRU Database host? [localhost] 
SRU port for bibliographic data? [9998] 
SRU port for authority data? [9999] 
Since you've chosen to use Zebra, you can also choose to install PazPar2, which is a metasearch tool. With PazPar2, Koha can perform on-the-fly merging of bibliographic records during searching, allowing for FRBRization of the results list. 
Install the PazPar2 configuration files? (default from environment) [yes] 
Zebra bibliographic server host? [localhost] 
Zebra bibliographic port for PazPar2 to use? [11001] 
PazPar2 host? [localhost] 
PazPar2 port? [11002] 
Use memcached and memoize to cache the results of some function calls? This provides a signficant performance improvement. You will need a Memcached server running. (no, yes) [no] yes 
Memcached server address? [127.0.0.1:11211] 
Memcached namespace? [KOHA] 
Would you like to run the database-dependent test suite? (no, yes) [no]

До слова, якщо Ви помилитесь, або побачите наприкінці що ще не усі залежності задоволені, тоді можете поправити файл Makefile.PL, внісши у нього відповіді.

Після завершення опитування Koha виводить список усіх параметрів.

Компіляція та встановлення Koha

make

(тут не повинно бути помилок або застережень)

make test

Тут з’являються результати тестування — більшість мають проходити успішно (ок), у результаті ми повинні отримати — „Result: PASS“.

І саме встановлення:

sudo make install

Змінні оточення і доналаштування Apache

Від встановлювача було прохання додати наступне до змінних оточення, тому додаємо в /etc/environment два рядки

export KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml
export PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib

Віртуальні хости Apache

1) Підключаємо у Apache2 конфіґурацію для Koha

sudo ln -s /etc/koha3/koha-httpd.conf /etc/apache2/sites-available/Koha3
sudo a2ensite Koha3

2) Додаємо порти у /etc/apache2/ports.conf

Listen 80
Listen 8888

Увага: іноді порт 80 може бути зайнятий на даному IP/домені — тоді тут і нижче тимчасово замінити порт 80 на 8008.

3) Також правимо порти у файлі /etc/koha3/koha-httpd.conf приблизно так

<VirtualHost *: 80>
...
ServerName koha: 80
...
<VirtualHost *: 8888>
...
ServerName koha: 8888

4) Перезапускаємо веб-сервер Apache 2

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Сервер Zebra

Для підтримки автозапуску сервера Zebra виконуємо наступні команди

sudo ln -s /usr/share/koha3/bin/koha-zebra-ctl.sh /etc/init.d/koha-zebra-daemon
sudo update-rc.d koha-zebra-daemon defaults
sudo /usr/share/koha3/bin/koha-zebra-ctl.sh start

Підтримка кирилиці рушієм пошуку Zebra

Необхідно додати кириличні символи у файл

/etc/koha3/zebradb/etc/word-phrase-utf.chr

а конкретніше - виправити на наступні:

lowercase {0-9}{a-z}æäåąßćęłńóśøöüźżабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюяёєїґўі
uppercase {0-9}{A-Z}ÆÄÅĄẞĆĘŁŃÓŚØÖÜŹŻАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯЁЄЇҐЎІ

Без цієї зміни пошук або не працюватиме або даватиме некоректні результати.

Налаштування переіндексації за розкладом (cron)

Додаємо за допомогою команди

sudo crontab -e -u АдміністраторСистемиKoha

наступне завдання (коригуємо дані відповідно раніше зазначених в встановлювачі)

# Завдання cron для koha3
1 * * * * env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib/usr/share/koha3/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -a -b -z 2>&1 > /dev/null

Увага: також слід перевірити виконання цього завдання і з консолі для впевненості, що воно буде виконаються коректно:

sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib/usr/share/koha3/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -a -b -z -v

Якщо будуть такі помилки:

10: 29: 41-11 / 08 zebraidx (29193) [warn] zebra_lock_create fail fname = / var / lock / koha3 / zebradb / biblios / norm..LCK [No such file or directory]
10: 29: 41-11 / 08 zebraidx (29193) [warn] zebra_lock_create fail fname = / var / lock / koha3 / zebradb / biblios / shadow..LCK [No such file or directory]

тоді

cd /var/lock/koha3/
mkdir zebradb
chmod ugoa+r+w+x zebradb
cd zebradb /
mkdir biblios
chmod ugoa+r+w+x biblios

Інші періодичні завдання (cron)

1) „Хмари“ міток і класифікації (для класифікацій необхідно правити build_browser_and_cloud.pl та opac-browser.tmpl)

# Завдання cron для koha3 (приклад для УДК (3 ділення) і Unimarc)
0 0 * * * env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib/usr/share/koha3/bin/cronjobs/build_browser_and_cloud.pl -b -f 675a ​​-t 606 -c -m 3

Запуск веб-інсталятора

У веб-браузері вводимо адресу нашого сервера

http://localhost:8888?language=uk-UA

(повинен з’явиться запит на вхід у систему і подальшого встановлення)

Поки не продовжуємо, оскільки у джерельних кодах не доступні локалізовані шаблони для інших мов окрім англійської. Шаблони для української, російської і т.д. необхідно згенерувати.

Створення локалізованих шаблонів

Переходимо у теку сценаріїв локалізації Koha

cd /usr/share/koha3/misc/translator

й запускаємо створення локалізованих шаблонів для кожної мови

sudo env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install uk-UA
sudo env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install ru-RU

... і для інших потрібних мов (окрім „en“)

Підготовка локалізованих sql-таблиць (в роботі)

Актуальні локалізовані SQL-таблиці (у DrobBox Сергія Дубика) українською знаходяться за адресою:

https://www.dropbox.com/sh/nybt54x8yhh7frq/AACfsG32sJnBgNh1CdivXDjYa?dl=0

Звантажуємо звідси найновішу версію теки uk-UA та замінюємо нею відповідну теку у /usr/share/koha/intranet/cgi-bin/installer/data/mysql.

Примітка: локалізація SQL-таблиць російською ru-RU доступна лише для версії 3.4.х.

Після цього необхідно перезавантажити сервер (веб-встановлювач чомусь інакше не бачить інші мови окрім англійської).

Кроки веб-інсталятора

Далі продовжуємо у веб-браузері

http://localhost:8888?language=uk-UA

Реєструємося (згадуємо логін АдміністраторСистемиKoha та пароль ПарольАдміністраторСистемиKoha)

Крок 1.

 • Вибір мови: uk-UA
 • Перевірка встановлених залежностей (пакунки)

Крок 2.

 • Вивід налаштувань БД
 • Перевірка існування БД Koha3 та привілеїв доступу користувача АдміністраторСистемиKoha

Крок 3.

 • Підготовка таблиць
 • Створення таблиць
 • Підготовка базового налаштування
 • Вибір стандарту МАРК-записів: Unimarc
 • Вибір sql-таблиць для імпорту — вибрати усе

Продовжуємо …

 • Імпорт sql-таблиць

Дивимося чи немає помилок імпорту sql-таблиць.

Встановлення завершено.

Оновлення безпеки

ОС GNU/Linux Debian

Для можливості встановлення оновлень безпеки у /etc/apt/sources.list повинен бути рядок

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

Встановлення оновлень виконується командами

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Системному адміністратору бажано підписатися на список розсилання „Debian Security Announce“:

http://lists.debian.org/debian-security-announce/

і проводити поновлення якщо у розсиланні згадуються встановлені у системі пакунки.

Koha

У останні час команда розробників Koha випускає нову „мінорну“ (третя цифра) версію раз на місяць і приблизно раз на півроку/рік „мажорну“ (друга цифра). У мінорних версіях як правило значних нововведень немає але часто усуваються якісь недоліки або проблеми з безпекою.

За новинами про Koha легко стежити через сервіс Nabble:

http://koha.1045719.n5.nabble.com/Koha-f3047917.subapps.html

(тут зібрано більшість списків розсилань про Koha).

Перед оновленням обов’язково потрібно зробити резервні копії БД й каталогів з налаштуваннями, perl-сценаріями й веб-шаблонами Koha. Також бажано налаштувати періодичне повне або часткове резервування сервера з АБІС Koha на інший сервер або мережеве сховище.

Детальні інструкції по оновленню можна знайти або за адресою

http://wikitntu.org.ua/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Koha,_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0

або на сайті АБІС Koha (http://koha-community.org).

Застереження: оновлення Koha розраховане на „чисте“ некастомізоване (щодо сценаріїв, шаблонів, типової структури БД) встановлення Koha. Як правило, усі локальні зміни у БД, perl-сценаріях та веб-шаблонах після поновлення пропадають. Тому після поновлення потрібно відновити (і адаптувати до нової версії) усі локальні зміни а також детально перевірити зачеплювану ними функціональність.

Консольні інструменти АБІС Koha

Теки та файли АБІС Koha

Тут наведені теки для одного конкретного встановлення Koha (В інших встановленнях теки будуть трохи відрізнятися).

 • /etc/koha3/

— файли Налаштування Koha, віртуальні хости для Apache, файли Налаштування рушія Zebra

 • /usr/share/koha3/

— основний каталог АБІС Koha, містить

 • /usr/share/koha3/bin/

— консольні утиліти (для пошукової індексації, міграції, перевірок й т. П.), Як правило, для часозатратних операцій

 • /usr/share/koha3/doc/release_notes/

— зібрання приміток про всі версії Koha

 • /usr/share/koha3/intranet/cgi-bin/

— Perl-сценарії всіх модулів бібліотечного інтерфейсу (БІ)

 • /usr/share/koha3/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/

— локалізовані веб-шаблони модулів бібліотечного інтерфейсу

 • /usr/share/koha3/opac/cgi-bin/

— Perl-сценарії електронного каталогу (ЕК)

 • /usr/share/koha3/opac/htdocs/intranet-tmpl/prog/

— локалізовані веб-шаблони електронного каталогу

 • /usr/share/koha3/lib/C4/

— загальні perl-модулі

 • /usr/share/koha3/man/man3/

— документація у man-форматі для perl-модулів, модулів БІ/ЕК

 • /usr/share/koha3/misc/translator/

— інструменти локалізації а також файли перекладів (з http://translate.koha-community.org/)

 • /usr/share/koha3/misc/koha-install-log

— файл журналу встановлення (використовується при оновленні)

 • /var/log/koha3/

— системні журнали Koha

 • /var/lib/mysql/Koha3

— файли БД MySQL „Koha3“ з даними (задля бекапів)

 • /var/lib/koha3/zebradb/
 • /var/lock/koha3/zebradb/

— файли БД Zebra

Періодичні завдання

Різноманітні періодичні завдання у вигляді perl-сценаріїв зібрані у теці /usr/share/koha3/bin/cronjobs:

 • crontab.example

приклад переліку періодичних завдань;

 • holds/build_holds_queue.pl, holds/cancel_expired_holds.pl

робота з чергою резервувань та застарілими резервуваннями;

 • rss/rss.pl і додаткові файли —

періодична підготовка RSS-каналів згідно шаблонів;

 • stats/monthly_circulation_statistics.pl, stats/monthly_new_items_statistics.pl, stats/monthly_new_patron_statistics.pl

підготовка місячної статистики у CSV-форматі щодо обігу, нових надходжень та відвідувачів;

 • MARC21_parse_test.pl

періодичний аналіз і можливе виправлення xml-полів biblioitems.marcxml;

 • advance_notices.pl

підготовка оповіщень про повернення і розміщення їх у чергу;

 • backup.sh

приклад сценарію архівування БД;

 • build_browser_and_cloud.pl

сценарій для створення хмари користувацьких міток та класифікаційного дерева;

 • cart_to_shelf.pl

сценарій для автоматичної зміни розташування „CART“ на звичайне (для даного екземпляра) поличне розташування;

 • check-url.pl

перевірка URL-посилань у бібліографічних записах;

 • cleanup_database.pl

очистка таблиць sessions та zebraqueue (повністю чи лише старі записи);

 • cloud-kw.pl, cloud-sample.conf

створення хмари ключових слів на підставі покажчика Zebra (Налаштування у файлах * .conf);

 • create_koc_db.pl

створення файлу БД для інструменту офлайнової книговидачі;

 • fines.pl

сценарій нарахувань пені;

 • gather_print_notices.pl

виведення усіх очікуючих повідомлень у файл;

 • j2a.pl

змінює тип користувача з „J“ на „A“ при досягненні 18-річчя;

 • longoverdue.pl

сценарій встановлення статусів втрати для давно прострочених книг й нарахування штрафів;

 • notifyMailsOp.pl

повідомлення електронною поштою;

 • overdue_notices.pl

підготовка повідомлень щодо прострочених примірників;

 • printoverdues.sh

сценарій перетворення html » pdf файлів та роздруківки їх;

 • process_message_queue.pl

сценарій обробки черги повідомлень;

 • runreport.pl

сценарій виконання підготовлених звітів;

 • serialsUpdate.pl

сценарій поновлення підписки на серіальні видання;

 • services_throttle.pl

потрібно для скидання дроселя послуг xisbn;

 • smsoverdues.pl

сценарій передачі відвідувачам SMS-повідомлень щодо пені чи прострочок;

 • zebraqueue_start.pl

сценарій для запуску служби Zebra;

Консольні утиліти

Деякі завдання в АБІС Koha виконуються консольними утилітами. Їх можна знайти у наступних теках:

/usr/share/koha3/bin
/usr/share/koha3/misc/translator

Нище перераховані існуючі утиліти: (тека /usr/share/koha3/bin)

 • admin/koha-preferences — робота з системними змінними (встановлення, зміна, вивід, завантаження/вивантаження);
 • cronjobs/ — періодичні завдання (описано вище);
 • interface_customization/ — вихідні файли koha3-staff-client-logo. * і koha3-opac-button-background. *;
 • load_testing/ — тести на швидкодію, регресії і т.п. для обігу та веб-служб (сценарії benchmark_circulation.pl та benchmark_webservices.pl);
 • maintenance/ —

MARC21_utf8_flag_fix.pl — виправлення значення позиції 9 маркера для MARC21 — UTF8,

UNIMARC_fix_collectiontitle.pl — перевірка biblioitems.collectiontitle,

UNIMARC_sync_date_created_with_marc_biblio.pl — datecreated-> 099c і timestamp-> 099d,

fix_accountlines_date.pl — виправлення дати для пені,

sync_items_in_marc_bib.pl — заміна екземплярних даних в МАРК-полях на дані з таблиці items;

 • migration_tools/ — сценарії використовувані при міграції даних, для створення/оновлення пошукового покажчика і т.п.,

22_to_30/ — набір сценаріїв для поновлення Koha серії 2.2.х до 3.0,

build6xx.pl — перестворення заданого тезауруса (авторитетного файлу) на підставі даних Біб-запису,

buildCOUNTRY.pl — сценарій перестворення списку країн (COUNTRY) з існуючих країн в Біб-записах,

buildEDITORS.pl — сценарій перестворення списку EDITORS (для полігонів 210c і 225a),

buildLANG.pl — сценарій перестворення списку мов (LANG) з існуючих мов в Біб-записах,

bulkauthimport.pl — сценарій імпорту файлів авторитетних записів формату MARCXML або ISO2709,

bulkmarcimport.pl — сценарій імпорту файлів бібліографічних записів формату MARCXML або ISO2709,

fix_onloan.pl — оновлення статусу "на видачі" для екземплярів,

merge_authority.pl — утиліта для об'єднання двох авторитетних записів,

rebuild_nozebra.pl — основний сценарій створення пошукових покажчиків для режиму NoZebra,

rebuild_zebra.pl — основний сценарій створення пошукових покажчиків для режиму Zebra,

remove_unused_authorities.pl — вилучення авторитетних записів, які не прив'язані до Біб-записів,

upgradeitems.pl — оновлення екземплярних записів у Біб-записі (для поля 995, Unimarc);

 • spellcheck_suggest/make_spellcheck_suggest.pl — початкова реалізація перевірки правопису (Marc21);
 • batchCompareMARCvsFrameworks.pl — сценарій порівнює файл iso2709 і МАРК-структуру в Koha і повертає дані про використовувані/невикористовувані підполя;
 • batchDeleteUnusedSubfields.pl — вилучення невикористовуваних МАРК-полів (не представлених в МАРК структурах);
 • batchImportMARCWithBiblionumbers.pl — імпорт ISO2709-файлу, для записів якого вже існують відповідні №№ biblio.biblionumber (MARC21);
 • batchRebuildBiblioTables.pl — перебудова НЕ-MARC БД з MARC-значень (напр., при зміні відображення Koha-MARC);
 • batchRepairMissingBiblionumbers.pl — пошук і виправлення відсутніх значень полів biblionumber/biblioitemnumber;
 • batchupdateISBNs.pl — пакетне вилучення знаку „-“ в значеннях ISBN;
 • check_sysprefs.pl — перевірка на відсутні системні змінні;
 • commit_biblios_file.pl — сценарій для імпорту заготовлених раніше записів (за допомогою stage_biblios_file.pl або інструменту „Заготівля МАРК-записів для імпорту“);
 • exportauth.pl — експорт авторитетних файлів у файл ISO2709;
 • koha-pazpar2-ctl.sh — сценарій служби PAZPAR2 для init.d;
 • koha-zebra-ctl.sh — сценарій служби ZEBRA для init.d;
 • koha-zebraqueue-ctl.sh — сценарій служби ZEBRAQUEUE для init.d;
 • kohalib.pl — сценарій встановлення шляху до модулів C4;
 • link_bibs_to_authorities.pl — сценарій для приєднання до заголовків Біб-запису відповідних авторитетних записів [1];
 • perlmodule_ls.pl — вивід використовуваних модулів;
 • perlmodule_rm.pl — вилучення perl-модуля;
 • sax_parser_print.pl — перевірка поточного SAX-аналізатора (повинен бути XML::LibXML::SAX::Parser);
 • sax_parser_test.pl — перевірка виводу XML::SAX;
 • stage_biblios_file.pl — завантаження файлу Біб-записів у сховище (для подальшого імпорту за допомогою commit_biblios_file.pl або інструменту „Управління заготовленими МАРК-записами“);
 • zebraqueue_daemon.pl — служба для стеження за чергою Zebra і оновленні Zebra якщо потрібно.

(тека /usr/share/koha3/misc/translator)

 • translate

— утиліта для ведення перекладів в Koha, приклади використання

translate create fr-FR — створення po-файлів з ​​шаблонів для мови fr-FR,

translate update fr-FR — оновлення існуючих po-файлів з теки шаблонів,

translate install fr-FR — внесення перекладу з po-файлів в шаблони і описи системних параметрів для мови fr-FR,

translate -p install fr-FR — внесення перекладу лише для описів системних параметрів,

translate install — внесення перекладів в шаблони для усіх існуючих мов (використовуючи усі po-файли в теці /usr/share/koha3/misc/translator/po).

Оновлення перекладів

Переклад інтерфейсу АБІС Koha ведеться на сайті http://translate.koha-community.org. Наприклад, для української мови та для версії 3.16.х файли розділ перекладу знаходиться тут: http://translate.koha-community.org/uk/316/.

Про сценарії для перекладу вже згадувалося у розділах „Створення локалізованих шаблонів“ і попередньому.

Для спрощення оновлення перекладів Сергієм Дубиком написано кілька сценаріїв, які можна знайти у теці koha_localization_scripts_3.2.X_with_custom:

 • 0_DOWNLOAD_po_from_Koha_32_web.sh — викачує потрібні po-файли (для обраних мов і версії);
 • 1_BACKUP_work_templates.sh — архівує локалізовані теки (для обраних мов);
 • 2_UNION_with_CUSTOM.sh — об’єднує офіційні po-файли з локальними (у локальних po-файлах розміщується локалізація локальної кастомізації);
 • 3_INSTALL_po_to_work_TEMPLATEs.sh — копіювання результуючих po-файлів у теку misc/translator/po та оновлення перекладу тек з локалізованими шаблонами інтерфейсу (для обраних мов);
 • all_32.sh — виконує дії № 0,2,3 за раз.

(сценарії виконуються у оточенні користувача АдміністраторСистемиKoha)

Локальні po-файли мають назву подібно uk-UA-i-opac-t-prog-v-3006000-custom.po.

Створення архівних копій

Архівну копію БД бажано робити щодня і копіювати на інший комп’ютер. Приклад сценарію бекапу згадувався в періодичних завданнях (backup.sh). Також є сценарій архівування Сергія Дубика:

koha_backup_scripts/EXPORT_all_DB_data_and_structure.sh

Дані сценарії потрібно доопрацювати під свої потреби і бажано доповнити варіантом бекапу всієї системи.

Приклад локальних змін встановлення АБІС Koha

Від базового локальне встановлення АБІС Koha може відрізнятися

 • налаштуваннями системних змінних;
 • набором початкових даних;
 • структурою БД;
 • змінами в виконуваний код;
 • змінами в шаблонах користувацького інтерфейсу.

Початкові дані та змінені системні змінні опустимо, оскільки їх перерахування виходять за межі короткої інструкції для адміністратора.

Латки

У бібліотечному інтерфейсі було накладено 2 латки для додавання кириличного алфавіту при пошуку відвідувача:


 • intranet/cgi-bin/members/member.pl:
  149 my @letters = map { {letter => $_} } (. 
  150 'А','Б','В','Г','Д','Е','Ё','Ж','З','И','Й','К','Л','М','Н','О','П','Р','С','Т','У','Ф','Х','Ц','Ч','Ш','Щ','Ъ','Ы','Ь','Э','Ю','Я', 
  151 'І','Ї','Є','Ґ','Ў', 
  152 'A' .. 'Z'); 
 • intranet/cgi-bin/members/members-home.pl:
  82 my @letters = map { {letter => $_} } ( 
  83 'А','Б','В','Г','Д','Е','Ё','Ж','З','И','Й','К','Л','М','Н','О','П','Р','С','Т','У','Ф','Х','Ц','Ч','Ш','Щ','Ъ','Ы','Ь','Э','Ю','Я', 
  84 'І','Ї','Є','Ґ','Ў', 
  85 'A' .. 'Z'); 

Також частково змінювався файл періодичної підготовки хмари теґів та ієрархії за класифікацією:

 • bin/cronjobs/build_browser_and_cloud.pl

Дизайн

Тут будуть вказані лише файли, яких торкнулися зміни. Змінювався дизайн електронного каталогу для реалізації помітного інтерфейсу для двох підрозділів. Зміни вносилися у каталог opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/ і потім розмножувалися на інші локалізовані каталоги шляхом оновлення перекладів (згадувалося вище).

Отже, були змінені наступні файли:

 • css/opac.css
 • додано css/opac_school.css
 • додано css/opac_university.css
 • includes/doc-head-close.inc
 • includes/masthead.inc
 • включає/opac-bottom.inc
 • modules/opac-account.tmpl
 • modules/opac-auth.tmpl
 • modules/opac-browser.tmpl
 • modules/opac-main.tmpl
 • modules/opac-passwd.tmpl
 • modules/opac-readingrecord.tmpl
 • modules/opac-пошук-history.tmpl
 • modules/opac-shelves.tmpl
 • modules/opac-suggestions.tmpl
 • modules/opac-tags.tmpl
 • modules/opac-user.tmpl
 • modules/opac-userupdate.tmpl

Налаштування АБІС Koha у веб-інтерфейсі

Загальні зауваження

Управління

В цьому модулі здійснюються основні налаштування АБІС Koha для конкретної бібліотеки.

Бажано початкове налаштування робити в такому порядку, в якому наводиться опис етапів налаштування. Внесення змін у цьому модулі треба проводити з великою обережністю, особливо після внесення даних.

Основні параметри

Бібліотеки, підрозділи та групи

Визначення бібліотек, підрозділів і груп. Тут визначаються як самі бібліотеки (у випадку незалежних підрозділів) так і внутрішні підрозділи, які беруть участь у книговидачі (чит-зали, абонемент) або бібліотечних переміщеннях (віддалені фондосховища).

Тут є можливість:

1) Додати нову бібліотеку/підрозділ, присвоїти їм властивості пошукової або домашньої, також додати IP-адреси (якщо включено AutoLocation).

2) Редагувати/вилучати бібліотеку.

3) Додавати групи „пошукова область“ та „властивості“.

Типи одиниць

Визначення типів одиниць, використовуваних при пошуку і правила обороту. Кожен тип одиниці може мати графічне позначення, опис, прапорець дозволу/заборони книговидачі, суму плати за прокат.

Авторитетні значення

Визначення категорій списків та авторитетних значень для них. Доступні такі списки: Asort1, Asort2, BOR_NOTES, Bsort1, Bsort2, CCODE, COUNTRY, DAMAGED, HINGS_AS, HINGS_C, HINGS_PF, HINGS_RD, HINGS_UT, LANG, LOC, LOST, MANUAL_INV, NOT_LOAN, OPAC_SUG, QUALIF, RESTRICTED, STACK, SUGGEST, SUPPRESS, WITHDRAWN, YES_NO, rusmarc856. Більшість з цих списків системні і використовуються в різних аспектах Koha. Можна створювати свої переліки і присвоювати деяким підполям у МАРК-структурі тощо.

Відвідувачі та обіг

Категорії відвідувачів

Визначення категорій відвідувачів. Використовуються наступні категорії відвідувачів:

 • Відвідувачі, які знаходяться вдома,
 • Відвідувач,
 • Студент,
 • Неповнолітній,
 • Дитина,
 • Юнак,
 • Бібліотека,
 • Міжбібліотечний обмін,
 • Школа,
 • Викладач,
 • Рада,
 • Персонал бібліотеки.

Відвідувачі можуть бути як індивідуальними, так і колективними. Для категорії відвідувача присвоюється термін реєстрації в бібліотеці, необхідний вік, верхня планка віку, плата за реєстрацію, необхідність оповіщення при простроченнях і плата за резервування якщо є.

Міста і селища

Визначення міст і селищ, в яких живуть Ваші відвідувачі. Може використовуватися для статистики.

Типи доріг

Визначення типів доріг (вулиця, проспект, шлях, тощо). Тип доріг відображаються як авторитетні значення при додаванні/редагуванні відвідувачів і може використовуватися для географічної статистики.

Види атрибутів відвідувачів

Визначення розширених атрибутів (ідентифікаторів і статистичних категорій) для записів відвідувачів. Тут визначаються можливі додаткові поля опису відвідувачів. Доступні наступні:

 • Клас, група,
 • Науковий ступінь,
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень,
 • Підрозділ, відділення,
 • Освіта,
 • Навчальний заклад,
 • Етнічна належність,
 • Зауваження щодо етнічної приналежності,
 • Факультет,
 • Батько, ПІБ,
 • Батько, електронна пошта,
 • Батько, телефон,
 • Ідентифікатор LDAP,
 • Мати, ПІБ,
 • Мати, електронна пошта,
 • Мати, телефон,
 • Національність,
 • Коли виданий паспорт,
 • Серія і номер паспорта,
 • Де видано паспорт,
 • По батькові,
 • Професія,
 • Показувати штрих-код на зведеному екрані списків примірників,
 • Наукове звання,
 • Посада.

Легко додаються і інші поля, які можуть бути повторюваними, паролем унікальним ідентифікатором, відображатися в ЕК і вибиратися з авторитетного списку.

Правила обороту і штрафи

Визначення правил обігу та випадків стягнення штрафів для поєднань бібліотек, категорій відвідувачів і типів одиниць. Дуже гнучке налаштування правил обігу, яке враховує підрозділ бібліотеки, категорію відвідувача та тип одиниці.

Обмеження бібліотечних переміщень

Обмеження можливості переміщення примірників між бібліотеками для зазначених відправляючої бібліотеки, отримуючої бібліотеки та типу примірника, який переміщується. Ці правила вступить в силу, лише якщо параметр „UseBranchTransferLimits“ встановлено в положення ВКЛ.

Попередження при обороті примірників

Визначення правил показу повідомлень для видачі та повернення поєднань бібліотек, категорій відвідувачів і типів одиниць.

Каталог

Бібліографічна МАРК-структура

Створення і управління бібліографічними структурами, які визначають характеристики Ваших МАРК-записів (визначення полів й підполів) а також шаблони для МАРК-редактора. Гнучкий інструмент для детального налаштування шаблонів введення МАРК-записів. Доступний повний набір полів/підполів MARC21. Для кожного поля/підполя зазначаються видимість, доступність, обов’язковість, повторюваність, можливість вибору із списку, прив’язки до авторитетних джерел, додатків та багато іншого. Доступні наступні:

 • Структура за умовчанням,
 • Аудіоматеріали на касетах, CD,
 • Відеоматеріали (DVD, VHS),
 • Книги (монографічні видання),
 • Комплекти, набори змішаних матеріалів,
 • Моделі,
 • Переплетення (видавниче, розповсюджувальне, власницький конволют),
 • Продовжувані (серіальні) видання,
 • Структура швидкого додавання,
 • Електронні ресурси (диски, веб, файли, …).

Відображення БД Koha у МАРК

Визначення відображення між транзакційною базою даних (SQL) Koha та бібліографічними МАРК-записами. Зауважте, що відображення також позначається за допомогою бібліографічної МАРК-структури. Цей інструмент є по суті лише ярликом для прискорення зв’язування. Як правило, після внесення даних вже не повинно змінюватися.

Відображення ключових слів у МАРК

Визначення відображення між ключовими словами і МАРК-полями, ці ключові слова використовуються для пошуку даних, незалежно від структури.

Перевірка бібліографічної МАРК-структури

Перевірка МАРК-структури. Якщо Ви зміните Вашу бібліографічну МАРК-структуру, то бажано, щоб Ви використовували цей інструмент для перевірки помилок у Ваших визначеннях. Використовується при первинному налаштуванні.

Типи авторитетних джерел

Створюйте і керуйте структурами авторитетних джерел, які визначають характеристики Ваших МАРК-записів (визначення полів і підполів). Тут визначаються шаблони для авторитетних файлів. Доступні наступні:

 • За умовчанням,
 • Хронологічне поняття,
 • Найменування колективу або юрисдикції,
 • Термін жанру/форми,
 • Географічна назва,
 • Найменування заходу
 • Ім’я особи,
 • Тематичний термін,
 • Уніфікований заголовок.

Джерела класифікації

Визначення джерел класифікації (наприклад, схеми шифру зберігання), використовувані у Ваших зібраннях. Також визначення правил заповнення, які будуть використовуватися для сортування шифрів зберігання.

Правила відповідності записів

Управління правилами автоматичного співставлення МАРК записів при імпорті записів. Потрібно лише для міграції.

Параметри надходжень

Грошові одиниці та обмінні курси

Установка грошових одиниць і обмінних курсів, необхідних для надходжень.

Кошториси

Встановлення Ваших кошторисів

Кошти

Розподіл коштів в рамках Вашого кошторису

Додаткові параметри

Цільові сервери для клієнта Z39.50

Визначення серверів для запиту МАРК-даних за допомогою вбудованого клієнта Z39.50. Використовуються при каталогізації з використанням Z39.50. Інші сервери можна знайти за адресою http://irspy.indexdata.com/.

Параметри системи

Параметри системи використовуються для детального налаштування усіх модулів АБІС Koha. Деякі параметри (напр. marcflavour) не повинні змінюватися після початкового налаштування, більшість інших можна. Багато параметрів включають/виключають додаткові можливості, вид інтерфейсу, поведінку і багато іншого у АБІС Koha. Параметри для зручності розбиті на наступні групи:

 • Надходження
 • Управління
 • Авторитетні джерела
 • Каталогізація
 • Обіг
 • Створювачі
 • Розширений вміст
 • Інтернаціоналізація/локалізація
 • Місцеве використання
 • Протоколи
 • Електронний каталог
 • Відвідувачі
 • Пошуки
 • Серіальні видання
 • Клієнт для бібліотекарів
 • Веб-сервіси

Розглянемо детальніше (описи наведені частково, з перерахування подано лише значення за умовчанням (виділено курсивом)).

Параметри групи „Надходження“

Друк

 • OrderPdfFormat

Правила

 • AcqCreateItem
 • CurrencyFormat — показувати грошові значення в наступному форматі: 360 000, 00
 • gist — податкова ставка за замовчуванням дорівнює: 0.20

Параметри групи „Управління“

Автентифікація через CAS

 • casAuthentication
 • casLogout
 • casServerUrl

Параметри входу

 • AutoLocationне вимагати щоб персонал бібліотеки входив в систему з комп’ютера, IP-адреса якого належить діапазону IP-адрес його бібліотеки (якщо зазначено).
 • IndependantBranchesне перешкоджати персоналу бібліотеки (крім супербібліотекарів) змінювати об’єкти (резервування, екземпляри, відвідувачі тощо), що належать іншим бібліотекам.
 • insecure
 • SessionStorage
 • timeout — автоматичний вихід користувачів після 12000000 мілісекунд бездіяльності.

Параметри інтерфейсу

 • DebugLevel
 • delimiter — відокремлювати стовпці в експортованому звіті через крапки з комами ; за умовчанням.
 • KohaAdminEmailAddress — використовувати root@localhost в якості адреси електронної пошти адміністратора АБІС Koha. (Це типова адреса для відправника електронної пошти, хоча у кожного окремого підрозділу є і своя електронна пошта, — цей використовується, коли трапляється внутрішня помилка.)
 • noItemTypeImages
 • virtualshelvesдозволити працівникам бібліотеки та відвідувачам створювати і переглядати збережені списки книг.

Параметри групи „Авторитетні джерела“

 • BiblioAddsAuthorities — при редагуванні записів заборонити також автоматично створювати, при необхідності, нові авторитетні записи, замість того, щоб посилатися на вже існуючі авторитетні джерела.
 • dontmergeне виконувати автоматичне оновлення пов’язаних бібліотечних записів при зміні авторитетної запису. Якщо ця опція вимкнена, будь ласка, зверніться до адміністратора задіяти періодичне завдання „merge_authorities.pl“ в „cronjob“.

Параметри групи „Каталогізація“

Інтерфейс

 • advancedMARCeditorпоказувати описи полів і підполів у МАРК-редакторі.
 • DefaultClassificationSource — використовувати УДК як джерело класифікації за умовчанням.

Наклейки на корінці

 • SpineLabelAutoPrint
 • SpineLabelFormat
 • SpineLabelShowPrintOnBibDetails

Відображення

 • authoritysep — відокремлювати кілька авторів, серій або тематик з допомогою „--“.
 • hide_marc
 • IntranetBiblioDefaultView — за умовчанням, відображати бібліографічний запис у звичайній формі.
 • ISBD — шаблон картки ISBD (набір рядків типу „#686|<br/> ББК |{686a }|“).
 • LabelMARCView
 • OpacSuppression
 • URLLinkText

Структура запису

 • autoBarcode — штрих-коди формуються послідовно (1,2,3)
 • item-level_itypes
 • itemcallnumber — відображати MARC-підполя 942hv у шифр зберігання примірника. (Інформація може включати кілька підполів, які можуть використовуватися: наприклад, при 680ab будуть використовуватися підполя „a“ і „b“ з 680). Приклади:

Дьюї: 676a(Unimarc) / (082ab або 092ab)(Marc21);

УДК: 675a(Unimarc);

КБК: 680ab(Unimarc) / (050ab або 090ab)(Marc21);

ББК та ін.: 686abс(Unimarc);

з экземплярного запису: 852gkl(Unimarc) / 852hi(Marc21)

 • marcflavour — тлумачити і зберігати MARC-запис у UNIMARC-форматі.
 • MARCOrgCode — введіть MARC-код організації ____, який буде використовуватися за умовчанням в нових MARC-записах (залиште порожнім якщо код невідомий).
 • NewItemsDefaultLocation — коли створюються екземпляри, надавати їм тимчасове розташування _____ (повинно бути кодом розташування, або порожнім якщо не використовується).
 • z3950NormalizeAuthor
 • z3950AuthorAuthFields

Параметри групи „Обіг“

Інтерфейс

 • AllowAllMessageDeletion
 • CircAutocompl
 • DisplayClearScreenButton
 • FilterBeforeOverdueReport
 • itemBarcodeInputFilter
 • numReturnedItemsToShow — показувати 20 останніх повернутих примірників на екрані повернень.
 • previousIssuesDefaultSortOrder
 • soundonдозволити обігові звуки при видачі і повернені в інтерфейсі бібліотекарів. Підтримується поки не усіма браузерами.
 • SpecifyDueDateдозволити бібліотечному персоналу вказувати дату повернення (очікування) при оформленні видачі.
 • todaysIssuesDefaultSortOrder
 • UseTablesortForCirc

Правила видачі

 • AllowNotForLoanOverride
 • AllowRenewalLimitOverride
 • AutomaticItemReturn — здійснювати автоматичне переміщення примірників до їх вихідного підрозділу при їх поверненні.
 • ceilingDueDate
 • CircControl
 • globalDueDate
 • HomeOrHoldingBranch
 • HomeOrHoldingBranchReturn
 • InProcessingToShelvingCart
 • IssuingInProcess
 • maxoutstanding
 • noissuescharge
 • OverdueNoticeBcc
 • OverduesBlockCircне блокувати видачу відвідувачу, який має прострочені несплати
 • PrintNoticesMaxLines
 • RenewalPeriodBase
 • ReturnBeforeExpiry
 • ReturnToShelvingCart
 • TransfersMaxDaysWarning
 • UseBranchTransferLimits, BranchTransferLimitsType — не дотримуватися обмежень на переміщення між підрозділами, заснованих на шифрі зібрання
 • useDaysMode — розраховувати дату повернення (очікування) використовуючи календар, щоб пропустити усі дні, коли бібліотека закрита.

Правила резервування

 • AllowHoldDateInFuture
 • AllowHoldPolicyOverride
 • AllowHoldsOnDamagedItems
 • AllowOnShelfHolds
 • canreservefromotherbranchesдозволити користувачам з однієї бібліотеки розміщувати резервування на примірники з іншої бібліотеки
 • DisplayMultiPlaceHold
 • emailLibrarianWhenHoldIsPlaced
 • maxreserves — відвідувачі можуть мати лише 50 бронювань за один раз.
 • OPACAllowHoldDateInFuture
 • ReservesControlBranch
 • ReservesMaxPickUpDelay
 • ReservesNeedReturns
 • StaticHoldsQueueWeight, RandomizeHoldsQueueWeight — виконувати резервування з бібліотек ______ (коди підрозділів, через кому, якщо порожньо, то використовуються усі бібліотеки) в даному порядку.

Правила штрафів

 • finesCalendar — розрахунок штрафів ґрунтується на кількості прострочених днів виключаючи дні, коли бібліотека закрита.
 • finesModeпідраховувати (але тільки для висилання адміністратору) штрафи (для випадку коли виконується періодичне завдання misc/cronjobs/fines.pl).

Самообслуговування

 • AutoSelfCheckAllowed
 • AutoSelfCheckID
 • AutoSelfCheckPass
 • ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck
 • WebBasedSelfCheck — не задіяти веб-орієнтовану систему самообслуговування (доступна за адресою: /cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl).

Параметри групи „Створювачі“

Картки відвідувачів

 • ImageLimit — обмежити кількість зображень створювача (карток клієнтів), що зберігається у базі даних до 5 зображень.

Параметри групи „Розширений вміст“

Усі

 • FRBRizeEditions
 • OPACFRBRizeEditionsне показувати інші видання одиниці у електронному каталозі.

Amazon.com

 • AmazonAssocTag
 • AmazonCoverImages
 • AmazonEnabled
 • AmazonLocale
 • AmazonReviews
 • AmazonSimilarItems
 • AWSAccessKeyID — доступ до вмісту Amazon, використовуючи ключ доступу ________ (безкоштовно, посилання: http://aws.amazon.com).
 • AWSPrivateKey — доступ до вмісту Amazon (крім обкладинок книг) з використанням приватного ключа ________ (безкоштовно, посилання: http://aws.amazon.com).
 • OPACAmazonCoverImages
 • OPACAmazonEnabled
 • OPACAmazonReviews
 • OPACAmazonSimilarItems

Babeltheque.com

 • Babelthequeне включати інформацію (на кшталт відгуків і цитат) з Babelthèque.com на сторінці подробиць про запис в електронному каталозі.

Baker & Taylor (btol.com)

 • BakerTaylorBookstoreURL
 • BakerTaylorEnabled
 • BakerTaylorUsername, BakerTaylorPassword — мати доступ до „Бейкер & Тейлор“, використовуючи ім'я користувача ___ і пароль ____.

Google.com

 • GoogleJacketsне додавати обкладинки з „Книги Google“ в результати пошуку та на сторінці подробиць запису в електронному каталозі.

LibraryThing.com

 • LibraryThingForLibrariesEnabled
 • LibraryThingForLibrariesID — мати доступ до „Library Thing для бібліотек“, використовуючи ідентифікатор клієнта _____ .
 • LibraryThingForLibrariesTabbedView
 • ThingISBN

OCLC.org

 • OCLCAffiliateID — „ідентифікатор партнера Онлайнового комп’ютерного бібліотечного центру (OCLC)“ ________ для доступу до сервісу xISBN. Зверніть увагу, що, якщо Ви підписалися на даний „OCLC партнерський ID“, Ви обмежені до 1000 запитів в день.
 • XISBN
 • XISBNDailyLimit

Syndetics.com

 • SyndeticsAuthorNotes
 • SyndeticsAwards
 • SyndeticsClientCode — використовувати код клієнта ___ для доступу до Syndetics.
 • SyndeticsCoverImages
 • SyndeticsCoverImageSize
 • SyndeticsEditions
 • SyndeticsEnabled
 • SyndeticsExcerpt
 • SyndeticsReviews
 • SyndeticsSeries
 • SyndeticsSummary
 • SyndeticsTOC

Користувацькі мітки

 • TagsEnabledдозволити відвідувачам та працівникам бібліотеки ставити мітки на біб-записах.
 • TagsExternalDictionary
 • TagsInputOnDetail
 • TagsInputOnList
 • TagsModeration
 • TagsShowOnDetail
 • TagsShowOnList

Параметри групи „Інтернаціоналізація/локалізація“

 • dateformat — формат дати згідно шаблону дд/мм/рррр.
 • language — задіяти наступні мови в бібліотечному інтерфейсу: English(en) Українська(uk-UA) Російська(ru-RU)
 • opaclanguages — задіяти наступні мови для ЕК: English(en) Українська(uk-UA) Російська(ru-RU)
 • opaclanguagesdisplayдозволити відвідувачам змінювати мову, якою вони бачать інтерфейс ЕК.

Параметри групи „Місцеве використання“

 • AllFinesNeedOverride
 • AllowFineOverride
 • AllowPurchaseSuggestionBranchChoice
 • AllowSelfCheckReturns
 • AlternateHoldingsField
 • AlternateHoldingsSeparator
 • AnonymousPatron — використовувати системний номер користувача ____ для анонімного відвідувача (для анонімних пропозицій про придбання та історії читання).
 • AuthoritiesLog
 • COinSinOPACResults
 • Display856uAsImage
 • displayFacetCount
 • FacetLabelTruncationLength
 • FineNotifyAtCheckin
 • FrameworksLoaded
 • IntranetFavicon — використовувати зображення за адресою ________ на значок favicon для бібліотечного інтерфейсу (повинно бути повним URL-адресом, що починається з http://).
 • maxItemsInSearchResults
 • maxRecordsForFacets
 • numSearchRSSResults
 • OPACAllowUserToChooseBranch
 • OpacCloud
 • OPACDisplay856uAsImage
 • OpacFavicon — використовувати зображення за адресою ________ на значок favicon для електронного каталогу (повинно бути повним URL-адресоми, що починаються з http://).
 • OpacHiddenItems
 • OPACMySummaryHTML — включити колонку „Посилання“ на вкладці „моя зведення“ (доступна, коли користувач увійшов в електронний каталог) з наступним HTML-кодом (залиште порожнім для відключення): ___________________
 • OPACNoResultsFound — показувати HTML-код при відсутності результату пошуку в електронному каталозі: __________
 • OpacPrivacyзаборонити відвідувачам самостійно вибирати параметри конфіденційності для їх історії читання. Це також вимагає задіяти „opacreadinghistory“ та „AnonymousPatron“
 • OpacPublicдозволити бути відкритим електронному каталогу на АБІС Koha. Приватний електронний каталог вимагає аутентифікації перед доступом до електронного каталогу.
 • printcirculationslips
 • SelfCheckHelpMessage
 • SelfCheckTimeout
 • ShelfBrowserUsesCcode
 • ShelfBrowserUsesHomeBranch
 • ShelfBrowserUsesLocation
 • ShowReviewer
 • StaffAuthorisedValueImages
 • TraceCompleteSubfields
 • TraceSubjectSubdivisions
 • UseAuthoritiesForTracings
 • UseControlNumber
 • Version
 • WaitingNotifyAtCheckin

Параметри групи „Протоколи“

 • BorrowersLogзаписувати в журнал зміни в записах відвідувачів.
 • CataloguingLogне реєструвати будь-які зміни щодо бібліографічних або примірникових записів. Оскільки це відбувається також при кожній видачі або повернення книги, не рекомендується задіяти цей параметр.
 • FinesLogзаписувати в журнал коли прострочені штрафи стягуються або автоматично прощені.
 • IssueLogзаписувати в журнал коли примірники видаються.
 • LetterLogзаписувати в журнал коли відправляється автоматичне повідомлення з претензією.
 • ReturnLogзаписувати в журнал при поверненні примірників.
 • SubscriptionLogзаписувати в журнал коли серіальні видання додаються, видаляються або змінюються.

Параметри групи „Електронний каталог“

Зовнішній вигляд

 • AuthorisedValueImages
 • BiblioDefaultView — за умовчанням, показувати бібліотечні запису в простій формі.
 • DisplayOPACiconsXSLT
 • hidelostitems
 • LibraryName — показувати __________ в якості назви бібліотеки в електронному каталозі.
 • OpacAddMastheadLibraryPulldown
 • OPACBaseURL — ЕК розташовується за адресою http://_______________ (це необхідно коректно заповнити для правильної роботи RSS, unAPI та пошукових додатків)
 • opaccolorstylesheet
 • opaccredits — включити наступний HTML-код в нижній частині усіх сторінок в електронному каталозі: _____________
 • OPACDisplayRequestPriorityне показувати відвідувачам рівень пріоритету їх бронювань в ЕК.
 • opacheader — включити наступний HTML-код в заголовку усіх сторінок в ЕК: ________________
 • OpacHighlightedWords
 • opaclayoutstylesheet
 • OpacMaintenance
 • OpacMainUserBlock
 • OpacNav
 • OPACSearchForTitleIn
 • OPACShowCheckoutName
 • opacsmallimage
 • opacstylesheet
 • opacthemes — використовувати тему prog для ЕК.
 • OPACURLOpenInNewWindow
 • OPACUserCSS
 • opacuserjs
 • OPACXSLTDetailsDisplay — показувати сторінки з відомостями про примірники у електронному каталозі в нормальному вигляді.
 • OPACXSLTResultsDisplay — показувати бібліографічні записи на сторінці результатів пошуку ЕК в нормальному вигляді.

Можливості

 • OpacAuthorities
 • opacbookbag
 • OpacBrowser
 • OPACFinesTab
 • OpacPasswordChange
 • OPACPatronDetails
 • opacreadinghistory
 • OPACShelfBrowser
 • OpacTopissue
 • opacuserlogin
 • RequestOnOpac
 • reviewson
 • suggestion

Правила

 • AnonSuggestions
 • OPACFineNoRenewals
 • OPACItemHolds
 • OpacRenewalAllowed
 • OPACViewOthersSuggestionsне показувати пропозиції про придбання від інших відвідувачів у електронному каталозі.
 • SearchMyLibraryFirstне обмежувати результати пошуків бібліотекою, в якій зареєстрований відвідувач.
 • singleBranchMode

Приватність

 • EnableOpacSearchHistoryзберігати історію пошуків відвідувача в електронному каталозі.

Параметри групи „Відвідувачі“

 • AddPatronLists
 • AutoEmailOpacUser
 • AutoEmailPrimaryAddress
 • autoMemberNum
 • BorrowerMandatoryField — наступні стовпці бази даних мають бути заповнені при реєстрації відвідувача: surname|cardnumber (відокремлювати стовпці за допомогою знаку „|“)
 • borrowerRelationship
 • BorrowersTitles
 • checkdigit
 • EnhancedMessagingPreferencesзаборонити відвідувачам вибирати, які вони отримують повідомлення і коли вони їх отримують. Зверніть увагу, що це стосується тільки певних видів повідомлень.
 • ExtendedPatronAttributes
 • intranetreadinghistory
 • MaxFine
 • memberofinstitution
 • minPasswordLength — паролі входу в Koha для персоналу та відвідувачів повинні складатися з не менше 3 символів.
 • NotifyBorrowerDeparture
 • patronimages
 • PatronsPerPage
 • SMSSendDriver — використовувати драйвер „SMS::Send::_______“ для відсилання SMS-повідомлень.
 • uppercasesurnames

Параметри групи „Пошуки“

Можливості

 • NoZebra
 • NoZebraIndexes
 • OpacGroupResults
 • QueryAutoTruncate
 • QueryFuzzy
 • QueryRemoveStopwords
 • QueryStemming
 • QueryWeightFields
 • TraceCompleteSubfields
 • TraceSubjectSubdivisions

Відображення результатів

 • defaultSortField
 • defaultSortOrder
 • displayFacetCount
 • FacetLabelTruncationLength
 • maxItemsInSearchResults
 • maxRecordsForFacets
 • numSearchResults
 • OPACdefaultSortField
 • OPACdefaultSortOrder
 • OPACItemsResultsDisplay
 • OPACnumSearchResults

Пошукова форма

 • AdvancedSearchTypes
 • expandedSearchOption

Параметри групи „Серіальні видання“

 • opacSerialDefaultTab
 • OPACSerialIssueDisplayCount
 • RenewSerialAddsSuggestion
 • RoutingListAddReserves
 • RoutingSerials
 • StaffSerialIssueDisplayCount
 • SubscriptionHistory

Параметри групи „Клієнт для бібліотекарів“

Зовнішній вигляд

 • Display856uAsImage
 • intranet_includes
 • intranetcolorstylesheet
 • IntranetFavicon
 • IntranetmainUserblock
 • IntranetNav — використовувати зображення за адресою ________ на значок favicon для бібліотечного інтерфейсу (повинно бути повною URL-адресою, що починаються з http://).
 • intranetstylesheet
 • IntranetUserCSS
 • intranetuserjs
 • StaffAuthorisedValueImages
 • staffClientBaseURL
 • template
 • XSLTDetailsDisplay
 • XSLTResultsDisplay
 • yuipath

Параметри

 • HidePatronName
 • intranetbookbag
 • viewISBD
 • viewLabeledMARC
 • viewMARC

Параметри групи „Веб-сервіси“

ILS-DI

 • ILS-DI
 • ILS-DI:AuthorizedIPs

OAI-PMH

 • OAI-PMH
 • OAI-PMH:archiveID
 • OAI-PMH:ConfFile
 • OAI-PMH:MaxCount

Інструменти

Tools.png

Відвідувачі та обіг

 • Коментарі

Регулювання коментарів відвідувачів.

 • Імпорт відвідувачів

Імпортування даних про відвідувачів. Основний інструмент міграції відвідувачів.

 • Оповіщення

Визначення сповіщень (попереджувальні повідомлення, які друкуються або надсилаються по електронній пошті при простроченнях тощо).

 • Вмикачі сповіщень/статусів прострочень

Встановлення вмикачів сповіщень/статусів для прострочених примірників.

 • Створювач квитків відвідувачів

Створення придатних для друку квитків відвідувачів.

 • Відвідувачі (анонімізациія, масове вилучення)

Вилучення старих позичальників та анонімізація історії обігу (очищення історії читання позичальника).

 • Мітки

Регулювання читацьких міток.

 • Завантаження зображень відвідувачів

Завантаження зображень відвідувачів пакетом або ж по одному за раз.

Додаткові інструменти

 • Календар

Визначення днів коли бібліотека закрита. Можливі унікальні й повторювані (кожну тиждень або рік) свята, індивідуально для кожного підрозділу.

 • Профілі форматування CSV

Управління профілями експорту в CSV.

 • Засіб перегляду протоколів

Перегляд протоколів системи для операцій в кожному модулі.

 • Новини

Написання новин для інтерфейсу бібліотекаря та для загальнодоступного електронного каталогу.

 • Планувальник завдань

Планування завдань на виконання.

Каталог

 • Пакетне вилучення примірників

Вилучення групи примірників.

 • Пакетна зміна примірників

Зміна групи примірників.

 • Експорт бібліографічних записів і одиниць зберігання

Експортування бібліографічної інформації і даних про одиниці зберігання.

 • Наявні фонди/інвентаризація

Виконання інвентаризації (переобліку) Вашого каталогу.

 • Створювач наклейок

Створення придатних для друку етикеток і штрих-кодів з даних каталогу. Цей інструмент поки погано працює з кириличними текстами на етикетках (проблема в сторонній pdf-бібліотеці), якщо ж використовувати тільки числові та „латинські“ дані, то проблема знімається.

 • Швидкий створювач наклейки на корінець

Введіть штрих-код для створення відповідної для друку наклейки на корінець. Для використання зі спеціалізованими друкарками наклейок.

 • Заготівля МАРК записів для імпорту

Заготовляємо МАРК-записи в сховище.

 • Управління заготовленими МАРК-записами

Управління заготовленими МАРК-записами, зокрема проведення або скасування імпорту. Крім цього є ще більш надійний інструмент міграції для командного рядка (bulkmarcimport.pl).

Див. також