Оновлення Koha, встановленої з джерела

Матеріал з Koha Ukraine Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Оновлення до Koha 3.16.x, встановленої з джерела

Стосується встановлення Koha 3.16.x за інструкцією „Встановлення Koha з джерела на ОС Debian“

Зміст

Резервні копії

Резервування даних

Резервуємо командою

mysqldump -u$MySQLUser -p$MySQLPassword $KohaDB > mysqldump__$time_shtamp.sql

(замість змінних $value підставляємо власні значення)

Якщо надалі буде потрібно повернутися до резервної версії, це можна буде зробити командою mysql -u$MySQLUser -p$MySQLPassword $KohaDB < mysqldump__$time_shtamp.sql, попередньо очистивши чи створивши БД $KohaDB).

Резервування програмних файлів

Виконуємо команди

tar -cvf $folder_$time_shtamp.tar $folder
bzip2 -f $folder_$time_shtamp.tar

для кожної з тек

/usr/share/koha3
/etc/apache2/sites-available/Koha3
/etc/apache2/sites-enabled/Koha3
/etc/apache2/ports.conf
/etc/koha3/
/etc/init.d/zebra-server
/etc/init.d/zebraqueue-daemon
/etc/init.d/koha-zebra-daemon
/var/log/koha3
/var/lib/koha3
/var/lock/koha3

Журнал попереднього встановлення

Дивимося у конфігураційному файлі /etc/koha3/koha-conf.xml за розміщенням журналу встановлення, напр. <config> <install_log>/usr/share/koha3/misc/koha-install-log</install_log>

Отримання останньої стабільної версій Koha 3.16.02

su АдміністраторСистемиKoha

(та вводимо пароль користувача АдміністраторСистемиKoha)

cd ~/koha;

rm koha-latest.tar.gz
wget http://download.koha-community.org/koha-latest.tar.gz
tar -xzf koha-latest.tar.gz
ls

(для наступних оновлень зручно з цього коду створити сценарій, напр., get_latest_KOHA_and_unpack.sh)

Перевірки та довстановлення пакунків

Перевірка аналізатора SAX Parser

У теці Koha виконати

perl ~/koha/koha-3.16.02/misc/sax_parser_print.pl

Ви повинні побачити щось таке

XML::LibXML::SAX::Parser=HASH(0x81fe220)

Якщо ж є PurePerl чи Expat, то необхідно поправити файл /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini (запис щодо XML::LibXML::SAX::Parser має бути найнижче)

Перевірка чи встановлені усі необхідні пакунки

Команда

perl ~/koha/koha-3.16.02/koha_perl_deps.pl -c -u -m

видасть список відсутніх модулів та модулів, які необхідно оновити.

Вам необхідно знайти та встановити ці модулі (ймовірно, що список буде порожнім, оскільки всі необхідні пакунки повинні згадуватися у цьому керівництві вище).

Відсутні модулі чи оновлені версії шукайте у гілках Debian testin/unstable, репозитарії debian.koha-community.org або ж в CPAN (Perl-модулі з CPAN встановлюються командую на кшталт „sudo cpan HTTP::OAI“).

Якщо у попередньому виводі є зауваження на кшталт такого

Warning: prerequisite DateTime::Format::DateParse 0.04 not found.
Warning: prerequisite Gravatar::URL 1.03 not found.
Warning: prerequisite DateTime::Format::ICal 0.09 not found.
Warning: prerequisite Modern::Perl 1.03 not found.
Warning: prerequisite Readonly 1.03 not found.
Warning: prerequisite Readonly::XS 1.02 not found.
Warning: prerequisite Test::Strict not found.
Warning: prerequisite Test::YAML::Valid 0.04 not found.
Warning: prerequisite AnyEvent 5.0 not found.
Warning: prerequisite AnyEvent::HTTP 2.13 not found.
Warning: prerequisite CHI 0.36 not found.
Warning: prerequisite CHI::Driver::Memcached 0.12 not found.
Warning: prerequisite Moose 1.09 not found.
Warning: prerequisite Cache::Memcached::Fast 0.17 not found.
Warning: prerequisite DBD::Mock 1.39 not found.
Warning: prerequisite DateTime::Format::MySQL 0.04 not found.
Warning: prerequisite JSON::Any 1.28 not found.
Warning: prerequisite MooseX::Storage 0.30 not found.
Warning: prerequisite MooseX::Types 0.30 not found.
Warning: prerequisite String::RewritePrefix 0.006 not found.
Warning: prerequisite Test::Deep 0.106 not found.
Warning: prerequisite Test::MockModule 0.05 not found.
Warning: prerequisite Test::Warn 0.21 not found.
Warning: prerequisite Text::Unaccent 1.08 not found.
Warning: prerequisite Time::Progress 1.7 not found.
Warning: prerequisite Gravatar::URL 1.03 not found. We have 1.02.
Warning: prerequisite DateTime::TimeZone 1.26 not found. We have 1.20.
Warning: prerequisite Template::Plugin::HtmlToText 0.03 not found.
Warning: prerequisite Data::Paginator 0.04 not found.
Warning: prerequisite Archive::Extract 0.60 not found. We have 0.48.
Warning: prerequisite Archive::Zip 1.30 not found.
Warning: prerequisite Cache::Memory 2.04 not found.
Warning: prerequisite Module::Bundled::Files 0.03 not found.
Warning: prerequisite String::Random 0.22 not found.
Warning: prerequisite Test::WWW::Mechanize 1.44 not found.

то необхідно довстановити чи поновити згадувані пакунки…

Пакунки з репозитарію Дебіен

sudo apt-get install \
libgravatar-url-perl \
libdatetime-format-ical-perl \
libmodern-perl-perl \
libdatetime-format-dateparse-perl \
libreadonly-perl \
libreadonly-xs-perl \
libtest-strict-perl \
libtest-yaml-valid-perl \
libanyevent-perl \
libdbd-mock-perl \
libdatetime-format-mysql-perl \
libjson-any-perl \
libmoosex-storage-perl \
libmoosex-types-perl \
libstring-rewriteprefix-perl \
libtest-deep-perl \
libtest-mockmodule-perl \
libtest-warn-perl \
libtext-unaccent-perl \
libtime-progress-perl \
libarchive-zip-perl \
libcache-perl \
libstring-random-perl \
libtest-www-mechanize-perl \
libcrypt-eksblowfish-perl \
liblibrary-callnumber-lc-perl \
libdbix-class-schema-loader-perl \
libemail-valid-perl \
liblocale-maketext-lexicon-perl \
libopenoffice-oodoc-perl

Пакунки з тестового репозитарію Дебіен

sudo apt-get -t testing install \
libgravatar-url-perl \
libdatetime-timezone-perl \
libtemplate-plugin-htmltotext-perl \
libanyevent-http-perl \
libchi-perl \
libchi-driver-memcached-perl \
libmouse-perl \
libcache-memcached-fast-perl \
libarchive-extract-perl \
libmarc-record-perl \
libmarc-xml-perl

Пакунки з репозитарію Koha

Деякі perl-пакунки ще не пакетизовані в офіційних репозитаріях Дебіен (перевіряємо libdata-paginator-perl та libtemplate-plugin-htmltotext-perl, libmodule-bundled-files-perl). Однак відповідні deb-пакети можна знайти в репозитарії debian.koha-community.org.

Підключаємо у файлі /etc/apt/sources.list

deb http://debian.koha-community.org/koha squeeze main
  

Також додаємо ключ gpg.asc до довірених ключів APT:

wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -

Оновлюємо список доступних для встановлення пакунків

apt-get update

Встановлюємо пакунки з репозитарію Koha

sudo apt-get install \
libdata-paginator-perl \
libtemplate-plugin-htmltotext-perl \
libmodule-bundled-files-perl

Пакунки з CPAN

Якщо пакунок все таки не вдалося знайти в одному з репозитаріїв — встановлюємо з CPAN.

Наприклад, можуть бути й зауваження такого роду:

Warning: prerequisite Data::Pagination 0.44 not found.

Цей Perl-модуль ще не доступний в жодному з репозиторіїв Дебіен (перевірити в Debian: libdata-pagination-perl). Встановлюємо командою

sudo perl -MCPAN -e 'install Data::Pagination'

Для таких зауважень

HTTPD::Bench::ApacheBench           0         0.73          No
Test::WWW::Mechanize             1.42       1.44          No

— встановлюємо

sudo perl -MCPAN -e 'install HTTPD::Bench::ApacheBench'
sudo perl -MCPAN -e 'install Test::WWW::Mechanize'

Оновлення

cd ~/koha/koha-3.16.02/; perl Makefile.PL --prev-install-log /usr/share/koha3/misc/koha-install-log

у випадку оновлення 3.6-3.12 з’явилася можливість налаштувати Zebra для кращої підтримки Unicode-символів. Вибираємо icu:

Zebra has two methods to perform records tokenization
and characters normalization: CHR and ICU. ICU is
recommended for catalogs containing non-Latin
characters. (chr, icu) [chr] icu

у випадку оновлення 3.8.2-3.8.3 з’явився більш прогресивний режим індексації Zebra за допопогою фільтра DOM XML. Вибираємо dom:

Koha can use one of two different indexing modes
for the MARC bibliographic records:

grs1 - uses the Zebra GRS-1 filter, available
    for legacy support
dom - uses the DOM XML filter; offers improved
    functionality.

Bibliographic indexing mode (dom, grs1) [dom] 

далі решту запитань і вивід —

Reading values from install log /usr/share/koha3/misc/koha-install-log. You
will be prompted only for settings that have been
added since the last time you installed Koha. To
be prompted for all settings, run 'perl Makefile.PL'
without the --prev-install-log option.

Found 'zebrasrv' and 'zebraidx' in /usr/bin.

Koha will be installed with the following configuration parameters:

AUTH_INDEX_MODE     dom
BIB_INDEX_MODE      dom
DB_HOST         localhost
DB_NAME         Koha3
DB_PASS         ПарольКористувачаБДKoha3
DB_PORT         3306
DB_TYPE         mysql
DB_USER         КористувачБДKoha3
INSTALL_BASE       /usr/share/koha3
INSTALL_MODE       standard
INSTALL_PAZPAR2     yes
INSTALL_SRU       yes
INSTALL_ZEBRA      yes
KOHA_GROUP        АдміністраторСистемиKoha
KOHA_INSTALLED_VERSION  3.16.02.000
KOHA_USER        АдміністраторСистемиKoha
MEMCACHED_NAMESPACE   KOHA
MEMCACHED_SERVERS    127.0.0.1:11211
MERGE_SERVER_HOST    localhost
MERGE_SERVER_PORT    11001
PATH_TO_ZEBRA      /usr/bin
PAZPAR2_HOST       localhost
PAZPAR2_PORT       11002
RUN_DATABASE_TESTS    no
USE_MEMCACHED      yes
ZEBRA_LANGUAGE      uk
ZEBRA_MARC_FORMAT    unimarc
ZEBRA_PASS        ПарольКористувачаZebra
ZEBRA_SRU_AUTHORITIES_POR9999
ZEBRA_SRU_BIBLIOS_PORT  9998
ZEBRA_SRU_HOST      localhost
ZEBRA_TOKENIZER     icu
ZEBRA_USER        КористувачZebra

and in the following directories:

BACKUP_DIR        $(DESTDIR)/var/spool/koha3
DOC_DIR         $(DESTDIR)/usr/share/koha3/doc
INTRANET_CGI_DIR     $(DESTDIR)/usr/share/koha3/intranet/cgi-bin
INTRANET_TMPL_DIR    $(DESTDIR)/usr/share/koha3/intranet/htdocs/intranet-tmpl
INTRANET_WWW_DIR     $(DESTDIR)/usr/share/koha3/intranet/htdocs
KOHA_CONF_DIR      $(DESTDIR)/etc/koha3
LOG_DIR         $(DESTDIR)/var/log/koha3
MAN_DIR         $(DESTDIR)/usr/share/koha3/man
MISC_DIR         $(DESTDIR)/usr/share/koha3/misc
OPAC_CGI_DIR       $(DESTDIR)/usr/share/koha3/opac/cgi-bin
OPAC_TMPL_DIR      $(DESTDIR)/usr/share/koha3/opac/htdocs/opac-tmpl
OPAC_WWW_DIR       $(DESTDIR)/usr/share/koha3/opac/htdocs
PAZPAR2_CONF_DIR     $(DESTDIR)/etc/koha3/pazpar2
PERL_MODULE_DIR     $(DESTDIR)/usr/share/koha3/lib
PLUGINS_DIR       $(DESTDIR)/var/lib/koha3/plugins
SCRIPT_DIR        $(DESTDIR)/usr/share/koha3/bin
SCRIPT_NONDEV_DIR    $(DESTDIR)/usr/share/koha3/bin
ZEBRA_CONF_DIR      $(DESTDIR)/etc/koha3/zebradb
ZEBRA_DATA_DIR      $(DESTDIR)/var/lib/koha3/zebradb
ZEBRA_LOCK_DIR      $(DESTDIR)/var/lock/koha3/zebradb
ZEBRA_RUN_DIR      $(DESTDIR)/var/run/koha3/zebradb

To change any configuration setting, please run
perl Makefile.PL again. To override one of the target
directories, you can do so on the command line like this:

perl Makefile.PL PERL_MODULE_DIR=/usr/share/perl/5.14

You can also set different default values for parameters
or override directory locations by using environment variables.

For example:

export DB_USER=my_koha
perl Makefile.PL

or

DB_USER=my_koha DOC_DIR=/usr/local/info perl Makefile.PL

If installing on a Win32 platform, be sure to use:
'dmake -x MAXLINELENGTH=300000'

Writing Makefile for koha
Writing MYMETA.yml

Компіляція та встановлення

make
make test
sudo make upgrade

Поправити налаштування хоста Apache

sudo mc -e /etc/koha3/koha-httpd.conf
/etc/koha3/koha-httpd.conf

...
<VirtualHost *:80>
 ServerName koha
...
...
<VirtualHost *:8080>
 ServerName koha:8080
...

та перезапустити сервер Apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Куки

Інколи при оновленні між версіями, при спробі доступу до веб-інтерфейсу з’являється у оглядачі помилка на зразок

Koha Byte order is not compatible at Storable.pm line Auth.pm 

Вирішує проблему очищення куків в оглядачі для даного домену.

Продовжуємо оновлення через веб-інтерфейс

http://localhost:8080

Вводимо логін АдміністраторСистемиKoha та пароль, оновлюємо БД:

Ми модернізуємо Коха від версії 3.16.00.000 до 3.16.02.000, Ви повинні також оновити Вашу баз даних 
Звіт про оновлення:

  Upgrade to 3.16.01.000 done (3.16.1 release)
  Upgrade to 3.16.02.000 done (3.16.2 release)

Все пройшло добре, оновлення зроблено.
Продовжуємо та входимо до Коха

Поновлення мовних шаблонів

Усі шаблони для мов відмінних від en залишаються старі — необхідно оновити, напр. для укр. та рос.:

cd /usr/share/koha3/misc/translator/;sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install uk-UA
cd /usr/share/koha3/misc/translator/;sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install ru-RU

Бажано після цього перезапустити й службу memcached

sudo /etc/init.d/memcached restart


Відновлення Zebra

Поновлювач перезаписує файл

/etc/koha3/zebradb/etc/word-phrase-utf.chr

витираючи набори кириличних символів й апостроф, необхідні для працездатності пошуку Zebra, отож виправляємо у цьому файлі на наступне:

lowercase {0-9}{a-z}æäåąßćęłńóśøöüźżабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюяёєїґўі’
uppercase {0-9}{A-Z}ÆÄÅĄẞĆĘŁŃÓŚØÖÜŹŻАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯЁЄЇҐЎІ’

space {\001-\040}!"#$%&'\()*+,-./:;<=>?@\[\\]^_`\{|}~{\x88-\x89}{\x98-\x9C}

Зауваження: ймовірно, при виборі ICU цього не потрібно (ще варто детально протестувати)

Також для коректного сортування кирилиці аналогічні зміни також потрібно внести і до файлу

/etc/koha3/zebradb/lang_defs/en/sort-string-utf.chr 

(наявність uk/sort-string-utf.chr наразі не дає бажаного результату).

Переіндексація БД

sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib \
 /usr/share/koha3/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -b -r -x -v
   
sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib \
 /usr/share/koha3/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -a -r -v

Зауваження щодо ICU

Використання ICU, ймовірно, ще потребує дослідження. На великій БД з'явилась помилка при переіндесації Zebra:

...
*** glibc detected *** zebraidx: corrupted double-linked list: 0x09d57700 ***
...

Згадки по цій проблемі: http://lists.nongnu.org/archive/html/koha-zebra/2011-06/msg00001.html http://irc.koha-community.org/irclog/koha/2011-05-29

Лише у випадку, якщо присутня така проблема з індексацією, пробуємо відключити ICU у файлі /etc/koha3/zebradb/etc/default.idx, замінивши у двох рядках

icuchain words-icu.xml

на

charmap word-phrase-utf.chr

Також у файлі /etc/koha3/zebradb/etc/word-phrase-utf.chr повинен бути кириличний алфавіт (згадується вище).

Відновлення алфавітного вибору читачів (застаріло)

З версії 3.12 алфавіт для вибору читачів можна вказувати у системній змінній alphabet.

Відновлення індексування УДК в Zebra

Кроки:

1) У файлі /etc/koha3/zebradb/biblios/etc/bib1.att вже є необхідний рядок

att 14  UDC-classification

2) У файлі /etc/koha3/zebradb/ccl.properties знаходимо абзац

#Classification-UDC   14 A classification number from  080
#              Universal Decimal
#              Classification, a system based
#              on the Dewey Decimal
#              Classification.
#UDC-classification 1=14

та розкоментовуємо

UDC-classification 1=14

3) Далі для Unimarc у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/record.abs потрібно додати

melm 675$a   UDC-classification:w,UDC-classification:p

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файл /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl додати

   <xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='675']">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="contains('a', @code)">
      <z:index name="UDC-classification:w UDC-classification:p">
       <xslo:value-of select="."/>
      </z:index>
     </xslo:if>
    </xslo:for-each>
   </xslo:template>

та у файл /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml додати

   <------>UDC-classification:w,UDC-classification:p-->
   <index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="675" subfields="a">
    <target_index>UDC-classification:w</target_index>
    <target_index>UDC-classification:p</target_index>
   </index_subfields>

Далі для Marc21 у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/record.abs:

melm 080    UDC-classification:w,UDC-classification:s

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl має бути (є)

 <xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='080']">
  <z:index name="UDC-classification:w UDC-classification:s">
   <xslo:variable name="raw_heading">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="position() > 1">
      <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
     </xslo:if>
     <xslo:value-of select="."/>
    </xslo:for-each>
   </xslo:variable>
   <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
  </z:index>
 </xslo:template>

та у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml має бути (є)

<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="080">
 <target_index>UDC-classification:w</target_index>
 <target_index>UDC-classification:s</target_index>
</index_data_field>

4) Також потрібно у файлі /usr/share/koha3/lib/C4/Search.pm у масив @indexes додати елемент-індекс

'UDC-classification',

Відновлення індексування ББК в Zebra

Кроки:

1) У файлі /etc/koha3/zebradb/biblios/etc/bib1.att є рядок

att 1040  Classification

Виглядає так, що він не використовується надалі. Отож замінюємо його на такий

att 1040  bbk

2) У файлі /etc/koha3/zebradb/ccl.properties повинен бути наступний рядок

#bbk   1040 Soviet Bibliothecal-Bibliographic Classification (BBK; LBC)
bbk 1=1040

3) Далі для Unimarc у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/record.abs потрібно додати

melm 686$a   bbk,bbk:p

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файл /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl додати

<xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='686']">
 <xslo:for-each select="marc:subfield">
  <xslo:if test="contains('a', @code)">
   <z:index name="bbk bbk:p">
    <xslo:value-of select="."/>
   </z:index>
  </xslo:if>
 </xslo:for-each>
</xslo:template>

або, якщо є 686-секція, то вставити в неї

 <xslo:for-each select="marc:subfield">
  <xslo:if test="contains('a', @code)">
   <z:index name="bbk bbk:p">
    <xslo:value-of select="."/>
   </z:index>
  </xslo:if>
 </xslo:for-each>

та у файл /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml додати

<------>bbk,bbk:p-->
<index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="686" subfields="a">
 <target_index>bbk</target_index>
 <target_index>bbk:p</target_index>
</index_subfields>

Далі для Marc21 у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/record.abs:

melm 084    bbk:w,bbk:s

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl має бути (є)

 <xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='084']">
  <z:index name="bbk:w bbk:s">
   <xslo:variable name="raw_heading">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="position() > 1">
      <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
     </xslo:if>
     <xslo:value-of select="."/>
    </xslo:for-each>
   </xslo:variable>
   <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
  </z:index>
 </xslo:template>

та у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml має бути (є)

<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="084">
 <target_index>bbk:w</target_index>
 <target_index>bbk:s</target_index>
</index_data_field>

4) Також потрібно у файлі /usr/share/koha3/lib/C4/Search.pm у масив @indexes додати елемент-індекс

'bbk',

Відновлення індексування ДКД (Дьюї) в Zebra

Кроки:

1) У файлі /etc/koha3/zebradb/biblios/etc/bib1.att вже є необхідний рядок

att 13  Dewey-classification

2) У файлі /etc/koha3/zebradb/ccl.properties находимо абзац

#Classification-Dewey  13 A classification number from  082
#              the Dewey Decimal
#              Classification, developed by
#              Melvyl Dewey.
#Dewey-classification 1=13

та розкоментовуємо

Dewey-classification 1=13

3) Далі для Unimarc у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/record.abs повинно бути (є)

melm 676$a   Dewey-classification:w,Dewey-classification:p

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl має бути (є)

 <xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='676']">
  <xslo:for-each select="marc:subfield">
   <xslo:if test="contains('a', @code)">
    <z:index name="Dewey-classification:w Dewey-classification:p">
     <xslo:value-of select="."/>
    </z:index>
   </xslo:if>
  </xslo:for-each>
 </xslo:template>

та у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml має бути (є)

 Dewey-classification:w,Dewey-classification:p-->
 <index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="676" subfields="a">
  <target_index>Dewey-classification:w</target_index>
  <target_index>Dewey-classification:p</target_index>
 </index_subfields>

Далі для Marc21 у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/record.abs:

melm 082    Dewey-classification:w,Dewey-classification:s

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

Додаково внести зміни й у /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl:

<xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='082']">
  <z:index name="Dewey-classification:w Dewey-classification:s">
   <xslo:variable name="raw_heading">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="position() > 1">
      <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
     </xslo:if>
     <xslo:value-of select="."/>
    </xslo:for-each>
   </xslo:variable>
   <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
  </z:index>
 </xslo:template>

та /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml:

<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="082">
 <target_index>Dewey-classification:w</target_index>
 <target_index>Dewey-classification:s</target_index>
</index_data_field>

4) Також потрібно у файлі /usr/share/koha3/lib/C4/Search.pm у масиві @indexes має бути (є) елемент-індекс

'Dewey-classification',

Відновлення індексування КБК (клас. Бібліотеки Конгресу) в Zebra

Кроки:

1) У файлі /etc/koha3/zebradb/biblios/etc/bib1.att вже є необхідний рядок

att 16  LC-call-number

2) У файлі /etc/koha3/zebradb/ccl.properties находимо абзац

#Classification-LC   16 A classification number from  050
#              the US Library of Congress
#              Classification.
#LC-call-number 1=16

та розкоментовуємо

LC-call-number 1=16

3) Далі для Unimarc у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/record.abs повинно бути (є)

melm 680$b  LC-call-number:s
melm 680   LC-call-number

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl має бути (є)

<xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='680']">
  <xslo:for-each select="marc:subfield">
   <xslo:if test="contains('b', @code)">
    <z:index name="LC-call-number:s">
     <xslo:value-of select="."/>
    </z:index>
   </xslo:if>
  </xslo:for-each>
</xslo:template>

<xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='680']">
  <z:index name="LC-call-number:w">
   <xslo:variable name="raw_heading">
    <xslo:for-each select="marc:subfield">
     <xslo:if test="position() > 1">
      <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
     </xslo:if>
     <xslo:value-of select="."/>
    </xslo:for-each>
   </xslo:variable>
   <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
  </z:index>
</xslo:template>

та у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/unimarc/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml має бути (є)

<------>LC-call-number:s-->
<index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="680" subfields="b">
 <target_index>LC-call-number:s</target_index>
</index_subfields>
<------>LC-call-number-->
<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="680">
 <target_index>LC-call-number:w</target_index>
</index_data_field>

Далі для Marc21 у файлі /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/record.abs:

melm 050$b   LC-call-number:w,LC-call-number:p,LC-call-number:s
melm 050    LC-call-number:w,LC-call-number:p,LC-call-number:s

Ймовірно, що record.abs застарілий і тепер потрібно вносити зміни в XSL-файли...

Додаково внести зміни й у /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-zebra-indexdefs.xsl:

<xslo:template mode="index_subfields" match="marc:datafield[@tag='050']">
 <xslo:for-each select="marc:subfield">
  <xslo:if test="contains('b', @code)">
   <z:index name="LC-call-number:w LC-call-number:p LC-call-number:s">
    <xslo:value-of select="."/>
   </z:index>
  </xslo:if>
 </xslo:for-each>
</xslo:template>

<xslo:template mode="index_data_field" match="marc:datafield[@tag='050']">
 <z:index name="LC-call-number:w LC-call-number:p LC-call-number:s">
  <xslo:variable name="raw_heading">
   <xslo:for-each select="marc:subfield">
    <xslo:if test="position() > 1">
     <xslo:value-of select="substring(' ', 1, 1)"/>
    </xslo:if>
    <xslo:value-of select="."/>
   </xslo:for-each>
  </xslo:variable>
  <xslo:value-of select="normalize-space($raw_heading)"/>
 </z:index>
</xslo:template>

та /etc/koha3/zebradb/marc_defs/marc21/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml:

<index_subfields xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="050" subfields="b">
 <target_index>LC-call-number:w</target_index>
 <target_index>LC-call-number:p</target_index>
 <target_index>LC-call-number:s</target_index>
</index_subfields>
<index_data_field xmlns="http://www.koha-community.org/schemas/index-defs" tag="050">
 <target_index>LC-call-number:w</target_index>
 <target_index>LC-call-number:p</target_index>
 <target_index>LC-call-number:s</target_index>
</index_data_field>

4) Також потрібно у файлі /usr/share/koha3/lib/C4/Search.pm у масиві @indexes має бути (є) елемент-індекс

'LC-call-number',

Утворення індексів УДК, Дьюї, ББК, КБК та можливість пошуку за ними

Для витягнення означених класифікаційних індексів запускаємо переіндексацію Zebra

sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib \
  /usr/share/koha3/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -b -r -x -v

ЕК) У файлі /usr/share/koha3/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-advsearch.tt

замість рядка

<option value="callnum">Call number</option>

додати рядки

<option value="sn">Standart number</option>
<option value="callnum">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Call number</option>
<option value="UDC-classification,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UDC-classification</option>
<option value="Dewey-classification,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dewey-classification</option>
<option value="bbk,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BBK</option>
<option value="LC-call-number,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LC-call-number</option>

Біб. інтерфейс) У файлі /usr/share/koha3/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/includes/search_indexes.inc

замість рядка

<option value="callnum">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Call number</option>

додати рядки

<option value="callnum">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Call number</option>
<option value="UDC-classification,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UDC-classification</option>
<option value="Dewey-classification,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dewey-classification</option>
<option value="bbk,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BBK</option>
<option value="LC-call-number,first-in-subfield">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LC-call-number</option>

Відповідно також потрібно перегенерувати мовні шаблони, напр. для укр. та рос.:

cd /usr/share/koha3/misc/translator
sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install uk-UA
sudo -u АдміністраторСистемиKoha env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install ru-RU

Відновлення налаштування за класифікацією

Типово це не працює для використовуваного класифікаційного індексу (УДК, ББК, ДДК) і при оновленні вертається типовий варіант.

Декілька кроків:

1) build_browser_and_cloud.pl з інтегрованими таблицями УДК, ББК, ДДК для української.

Файл build_browser_and_cloud.pl можна знайти у теці PUBLIC хмарного сховища [htp://db.tt/ExL7MRZ Dropbox] Сергія Дубика.

Розміщуємо файл за шляхом /usr/share/koha3/bin/cronjobs

2) До таблиці „browser“ додати колонки „class_source“ та “language“

sql-команди для додавання

ALTER TABLE browser ADD class_source varchar(10);
ALTER TABLE browser ADD language varchar(25);
ALTER TABLE browser ADD parent_class varchar(255);
ALTER TABLE browser ADD query mediumtext;

Додатково: тип колонки „description“ змінити на „mediumtext“, тип колонки „classification“ змінити на „varchar(255)“.

3) Для періодичного оновлення ієрархії класифікаційних індексів (УДК, скорочені табл.) необхідно періодично (crontab) запускати сценарій

env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib build_browser_and_cloud.pl \
  -b -f 675a -t 606 -c -m 3 -s udc -l uk_UA

для ДДК (скорочені табл. Дьюї) параметри:

 -b -f 676a -t 606 -c -m 3 -k ddc -l uk_UA

для ББК (скорочені таблиці ББК для наукових бібліотек) параметри:

 -b -f 686a -t 606 -c -m 3 -k rubbk -l uk_UA

4) Також змінюємо файл /usr/share/koha3/opac/htdocs/opac-tmpl/prog/en/modules/opac-browser.tt

Замінюємо рядок з пошуковим запитом

opac-search.pl?q=Dewey-classification

для УДК на

opac-search.pl?q=UDC-classification,first-in-subfield

для ББК на

opac-search.pl?q=bbk,first-in-subfield

для ДДК (Дьюї) на

opac-search.pl?q=Dewey-classification,first-in-subfield

Шаблон opac-browser.tt для мов відмінних від en залишається старий — необхідно теж оновити, напр. для укр. та рос.:

cd /usr/share/koha3/misc/translator/;sudo env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install uk-UA
cd /usr/share/koha3/misc/translator/;sudo env KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib perl -I /usr/share/koha3/lib "./translate" install ru-RU

P.S. Ще не реалізований у файлі build_browser_and_cloud.pl переклад терму "classification $_" у рядку

$sth->execute(length($_),$_,$classification->{$_}?$classification->{$_}:"classification $_",$browser_result{$_}->{value},

Оновлення завершено

Заходимо у інтерфейс бібліотекаря. Бачимо зміну версії за адресою http://localhost:8080/cgi-bin/koha/about.pl

Налаштування

Щодо додаткових налаштувань та адаптацій див. тут: Налаштування Koha, встановленої з джерела.

Див. також